64. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.12.2014.
Dnevni red

 64. hitna sjednica Vlade Federacije BiH (telefonska) održana 29.12.2014. u Sarajevu.

Dnevni red:

1. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine čiji su predlagači klubovi zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH: Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Demokratska fronta

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE