144. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.12.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 143. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.12.2014. godine
2. Prijedlog odgovora na tužbu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine protiv tuženih Federalne uprave za inspekcijske poslove, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (radni spor - poništenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove)
3. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1530/2014 od 20.08.2014. godine
4. Nacrt odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine
5. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva
6. Prijedlog odluke o produženju ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama
7. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke višenamjenskog specijalnog motornog vozila za potrebe Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove (broj: 03-I-3-0-GN/14, zastupanim po punomoćniku Guso Nihadu, advokatu iz Sarajeva)
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine-Federalno ministarstvo prometa i komunikacija-Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo-Federalna direkcija za civilnu avijaciju (broj: 01-II-4-0-GN/14, zastupanim po punomoćniku Guso Nihadu, advokatu iz Sarajeva)
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine-Federalno ministarstvo prometa i komunikacija-Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo-Federalna direkcija za civilnu avijaciju (broj: 02-I-2-0-GN/14, zastupanim po punomoćniku Guso Nihadu, advokatu iz Sarajeva)
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-199, zastupanim po punomoćniku Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
e) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: FK-1-1-27/14, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva)
f) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: FK-1-1-105/14, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva)
g) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi namirenja finansijskih potraživanja za službenike Federalnog ministarstva finansija (broj: 01/14, Kožo Mensura i Šahinović Edin)
h) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom uposlenicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (broj02/14, zastupanim po punomoćniku Kosovac Emiru, advokatu iz Sarajeva)
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (Klubu dizača tegova „Željezničar“)
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (WKF Karate savezu Federacije BiH)
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa (Atletski savez BiH)
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa (Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine)
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o odobrenju prodaje putničkih motornih vozila Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo, zaključenog dana 15.04.2014. godine
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo, zaključenog dana 25.08.2014. godine
19. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu ANTESIL d.o.o. Visoko u iznosu od 400.000,00 KM
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita-trajni revolving fond
21. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu EKO-TEH d.o.o. Sarajevo u iznosu od 300.000,00KM
22. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu PROGRAD d.o.o. Žepče u iznosu od 300.000,00KM
23. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu PROVEN d.o.o. Sarajevo u iznosu od 200.000,00KM
24. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. Ilidža za razrješenje dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. Ilidža za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
25. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobrenju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine
26. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
27. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave - izvršnog direktora za poštansku tehnologiju u JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
28. Prijedlozi akata:
a) Informacija Komisije za izbor člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
29. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program/Plan rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu
b) Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu, sa Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice i značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
31. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša o pokretanju postupka prodaje objekta „Robna kuća“ u vlasništvu društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „ŠIPAD EXPORT-IMPORT“ d.d. Sarajevo o prodaji nekretnine u procesu male privatizacije
35. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Federalne direkcije robnih rezervi prema poljoprivrednim proizvođačima u postupku sufinansiranja jesenje sjetve pšenice, rod 2014. godine
36. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja
37. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi Dragice Šarić iz Mostara
38. Prijedlog rješenja o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete
39. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, na zahtjev broj: 03-31-1381/2014 od 27.11.2014. godine, po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
40. Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne komisije
41. Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3-BiH (POWER IV) I Izvještaj o implementaciji projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770) zaključno sa 30.09. 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
42. Izvještaj o realizaciji specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009.-2014.)
43. Izvještaj o realizaciji Zaključka V. broj: 2154/2014 od 04.12.2014. godine sa Prijedlogom zaključka
44. Izvještaj o toku i trenutnom stanju pregovora sa Konzorcijem „INA-MOL“ o postupku arbitraže pred Trgovačkim sudom u Parizu sa Prijedlogom zaključka
45. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za period 13.05.2014. -13.11.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
46. Informacija o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, sa Prijedlogom zaključaka
47. Prijedlog teksta informacije u vezi sa žalbenim navodima Pilav Amira, po Zahtjevu Institucije Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-05-1190/14 od 21.11.2014. godine
48. Informacija o zahtjevu Asima Mandre za uvezivanje radnog staža sa Prijedlogom zaključka
49. Informacija o grantu Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom: Neum, Bosanska Krupa, Srebrenik i Sarajevo sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta
50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva-Federalnoj upravi za šumarstvo za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
51. Prijedlozi zaključaka:
a) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za raspisivanje Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika
52. Prijedlog zaključka o davanja saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
53. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu pet upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika
54. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Bihaću za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika, sa Prijedlogom zaključka
55. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Bihaću za popunu upražnjenog radnog mjesta pomoćnika direktora, sa Prijedlogom zaključka
56. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Orašju za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika, sa Prijedlogom zaključka
57. Zahtjev za davanje saglasnosti za prodaju nekretnine u Ljubuškom, sa Prijedlogom zaključka
58. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“
59. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenih radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
60. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na ime podrške razvoja turizma, sufinansiranje izgradnje lokalnog puta Sinanovići (Općina Trnovo) - Luka Bjelimići (Općina Konjic) sa Prijedlogom zaključka
61. Inicijativa o Zahtjevu Konjuh d.d. Kladanj za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na ime podrške razvoja turizma (hotel Muška voda) sa Prijedlogom zaključka
62. Informacija o Molbi koju je Vladi Federacije BiH uputio Kabineta Predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
63. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica sa Prijedlogom izmjena Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu i Prijedlogom zaključka

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE