143. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 10.12.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 142. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 04.12.2014. godine
a) Zahtjev za dostavu audio snimka tačke: „Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine" Dnevnog reda 142. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 04.12.2014. godine, koji je podnio Mirsad Kebo, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine
b) Zahtjev za dostavu izvoda iz Zapisnika 142. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 04.12.2014. godine, koji je podnijelo Javno pravobranilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona
2. Prijedlog uredbe o obliku i sadržaju službene isprave i značke inspektora Finansijske policije-Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju tijela, lica i zdravstvenih ustanova za provedbu transplatacionih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Instituta za javnu upravu za Tursku i Srednji istok i Zavoda za javnu upravu
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu branitelja i invalida domovinskog rata
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom zavodu za geologiju
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu BNT TMiH d.d. Novi Travnik
8. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 7 (sedam) putničkih automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije
10. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
11. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje bivše vojne lokacije „Gorica“ Gnojnice u Mostaru, Udruženju građana ratnih vojnih invalida gradskog područja Mostar Jugoistok i Mostarskoj asocijaciji sporta
12. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije (V. broj: 945/2013 od 03.09.2013. godine)
13. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
14. Izvještaj Radne grupe za rješavanje pitanja 14 dobitnika „Zlatne policijske zvijezde-značke“ sa područja Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona koji se ne nalaze u evidenciji dobitnika ratnih priznanja, sa Prijedlogom zaključaka
15. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
16. Informacija Radne grupe za izradu prijedloga mjera za izvršenje Odluke Doma za ljudska prava broj CH/029628 od 04.09.2003. godine, sa Prijedlogom zaključka

17. Informacija o provođenju nadzora u toku 2013. i 2014. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine sa Prijedlogom zaključka
18. Informacija u vezi sa nedostatnim sredstvima, planiranim u 2015. godini, za isplatu prinadležnosti za osobe sa invaliditetom
19. Zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za realizaciju Zaključka V. broj: 1867/2014 od 23.10.2014. godine
20. Informacija o rješavanju pitanja zastupanja Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata sa Prijedlogom zaključka
21. Informacija o provođenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br. U-7/12, U-17/12, U-11/12, U-22/12, 52/12, 24/12 i U-8/13, sa Prijedlogom zaključka
22. Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2014-2015. godini, sa Prijedlogom zaključka
23. Informacija o poslovanju slobodnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2013.-31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
24. Informacija o zahtjevu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalne uprave policije, broj: 10-11/5-04-3-4364/11 od 27.11.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
25. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o stavljanu van snage Zaključka V. broj: 652/2009 od 27.08.2009. godine, sa Prijedlogom zaključka
26. Inicijativa za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na ime finansijske pomoći Helsinškom komitetu za ljudska prava u Bosni i Hercegovini sa Prijedlogom zaključka
27. Program regionalnih istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014. do 2023. godine, sa Prijedlogom zaključka
28. Dokument „Strateški pravci razvoja karijerne orijentacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015.-2020. godina“ sa Prijedlogom zaključka
29. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za potrebe sufinansiranja realizacije projekta višestrukog povećanja kapaciteta linije za sušenje u Agro-biznis centru „Tarevci“
30. Prijedlog zaključka
31. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu trgovine

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE