22. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.08.2007.
ONASA

SARAJEVO, 28. AVGUSTA (ONASA)

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Derve Bandića.

Rukovodeći se mišljenjem Federalnog ministarstva pravde, Vlada je ocijenila da bi prihvatanje predloženih izmjena i dopuna, posebno dopune Člana 127. Zakona - da notar ovjerava, nakon pregleda, ispravu koju je sačinila stranka, njen opunomoćenik ili zakonski zastupnik - dovelo u pitanje smisao institucije notarijata koja je usaglašena sa propisima i sistemom notarijata evropskih zemalja.

Budući da je od primjene Zakona o notarima prošlo nešto više od 60 dana, ocijenjeno je da bi ovako korijenite i sveobuhvatne izmjene zahtijevale ozbiljan stručni pristup i analizu dosadašnje primjene, u svjetlu iskustava i dilema iz prakse, saopćeno je nakon sjednice Vlade.

U tom cilju, Federalno ministarstvo pravde će oformiti radnu grupu koja će, na ovim osnovama i u saradnji sa predstavnicima Notarske komore Federacije BiH, Odvjetničke komore, GTZ-a (Njemačko društvo za tehničku saradnju) i Ustavnog suda Federacije BiH, ocijeniti potrebu izmjena Zakona o notarima.

* * *
SARAJEVO, 28. AVGUSTA (ONASA)

Hljeb u Federaciji BiH neće poskupjeti do kraja godine, a u gradovima gdje je došlo do poskupljenja, proizvođači će vratiti cijene na nivo prije poskupljenja, saopćio je danas novinarima u Sarajevu federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Damir Ljubić.
Dodao je kako je ovo rezultat današnjeg dogovora predstavnika Vlade Federacije BiH i mlinsko-pekarske industrije.

"Vlada je danas donijela odluku o prodaji pšenice po cijeni od 330 KM po toni. Na sastanku sa mlinsko-pekarskom industrijom smo dogovorili da je ovo prihvatljiva cijena. Prema postignutom dogovoru i stanju zaliha, poskupljenja hljeba definitivno nema do kraja godine", kazao je ministar Ljubić, naglasivši kako će Vlada Federacije BiH putem Federalne direkcije robnih rezervi osigurati potrebne količine pšenice.

Pojasnio je kako će u prodaju biti pušteno postojećih 15.000 tona pšenice, te da će se sukcesivno nabavljati 50.000 tona, od čega su za prvih 10.000 tona osigurana potreba sredstva.

Također su već osigurana sredstva i za 5.000 tona kukuruza, od planiranih 25.000 tona.

Prema postignutom dogovoru, Vlada Federacije BiH će kupovati brašno na međunarodnom tržištu, gdje se trenutno tona brašna kreće oko 265 eura po toni, ali će ga domaćim proizvođačima prodavati po cijeni od 330 KM po toni.

"Ovo je doprinos Vlade stabilizaciji tržišta i da građani ne osjete posljedice, u skladu sa Programom mjera kojeg je Vlada donijela na prošloj sjednici. To znači da Vlada ima sluha za ukupnu situaciju na tržištu. Ovo su konkretne mjere, odnosno Vlada je izdvojila određena sredstva za subvencioniranje pomoći najugroženijim kategorijama", kazao je ministar Ljubić.

Prema njegovim riječima, u kantonima u kojima je došlo do poskupljenja cijene će biti vraćene na nivo prije poskupljenja.

"Imamo dostatne količine i, ponavljam, nema pokupljenja najmanje do kraja godine", kazao je ministar Ljubić, dodajući da je pšenica Federalne direkcije za robne rezervi dostupna svim zainteresiranim kupcima, u skladu sa njihovim proizvodnim potrebama.

Današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici mlinsko-pekarskih kompanija koje pokrivaju više od 80 posto tržišta Federacije BiH.

* * *
SARAJEVO, 28. AVGUSTA (ONASA)

Vlada Federacije BiH izmijenila je i dopunila Uredbu o Uredu za pritužbe javnosti, a nova rješenja odnose se na preciziranje pojma žalbi koje se odnose na vladanje i rad uposlenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno prihvatanje i nepotpisanih (anonimnih) žalbi.

Izmijenjena je i odredba koja se odnosi na izbor članova Ureda za žalbe, tako da će ovaj postupak biti provođen na temelju javnog natječaja, umjesto dosadašnjeg rješenja po kojem je članove Ureda imenovao federalni ministar unutrašnjih poslova, saopćio je Ured za odnose s javnošću Federalne vlade.

* * *
SARAJEVO, 28. AVGUSTA (ONASA)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku o izradi "Polaznih osnova strategije sigurnosti cestovnog prometa".

"U prethodne tri i po godine na području Federacije BiH poginula je 761 osoba u 87.000 saobraćajnih nesreća. Ta tendencija je nastavljena i u prvom polugodištu ove godine, kada je na području Federacije BiH poginulo 108 osoba, što je skoro za 50 posto više nego prošle godine u istom periodu. Na području BiH u 2004., 2005. i 2006. godini poginulo je 1.218 osoba u više od 107.000 saobraćajnih nesreća", izjavio je federalni ministar unutrašnjih poslova Muhidin Alić, pojašnjavajući razloge donošenja spomenute odluke.

Na konferenciji za novinare, ministar Alić je naglasio kako predstavljeni pokazatelji govore da je potrebno ovom problemu prići na strateški način, kako bi se popravila trenutna situacija.

"BiH, nažalost, spada u red zemalja u kojima je sigurnost saobraćaja najteža. Osim toga, BiH nema strateškog pristupa tom problemu. Naš cilj je da, zajedno sa drugim nadležnim institucijama, napravimo polazne osnove strategije drumskog saobraćaja za narednih pet godina. Želimo napraviti dobru analizu postojećeg stanja i predložiti u narednih pet godina mjere koje će poboljšati stanje", kazao je ministar Alić.

Strategijom će također biti utvrđeni stvarni uzroci nesreća, mjere za otklanjanje nedostataka i smjernice u vođenju politike u ovoj oblasti.

Sredstva od 50.000 KM, nužna za izradu spomenutog dokumenta, osigurana su iz budžetskih sredstava, s pozicije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE