22. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.08.2007.
FENA

SARAJEVO, 28. augusta (FENA)

U Federaciji Bosne i Hercegovine neće biti poskupljenja hljeba i pekarskih proizvoda barem do kraja ove godine, saopćio je danas u Sarajevu federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Damir Ljubić na pres-konferenciji nakon sjednice Federalne vlade.

Proizvođači koji su dosad poskupili hljeb treba da vrate cijene na stari nivo.

Dogovor o zaustavljanju poskupljenja hljeba postignut je danas na zajedničkom sastanku predstavnika Vlade i mlinsko-pekarske inudustrije, a treba da bude potpisan sutra, izjavio je također ministar Ljubić.

Dogovor je postignut s predstavnicima mlinsko-pekarske industrije čije je tržišno učešće u FBiH veće od 80 posto. Među njima najveći tržišni udio ima sarajevska kompanija „Klas“.

Da bi se realizirao ovaj dogovor čija je suština da pekari i milnari ne povećevaju cijene svojih proiozvoda, a da im Vlada obezbijedi dovoljno pšenice za djelatnost, odlučeno je da iz federalnih robnih rezervi odmah bude aktivirana prodaja 15.000 tona pšenice po cijeni od 330 KM po toni. Istovremeno, već od danas je operativan novac za hitni uvoz 10.000 tona pšenice i 5.000 tona kukuruza za stočnu prehranu, saopćio je također ministar Ljubić. Cijena pšenice na svjetskom tržištu je oko 265 eura po toni, dodao je.

Federalni premijer Nedžad Branković tokom svog današnjeg redovnog sedmičnog susreta s novinarima kazao je da dogovor o zaustavljanju poskupljenja hljeba predstavlja primjer kako se partnerskim odnosom može doći do zadovoljavajućih rješenja.

Vlada ovim neće stati na rješavanju stanja u ovoj oblasti, dodao je premijer već će do naredne žetve postići sistemske mjere koje će između ostalog omogućiti proizvođačima zagarantiranu cijenu za otkup žita. Suština mjera je i da u Federaciji bude što više iskorišteno obradivo zemljište. Prema nekim pokazateljima, obrađeno je svega pet posto oranica na kojima mogu uspijevati žitarice, kazao je još premijer.

Značajane reforme u poljoprivrednom sektoru kao prioritetu aktuelne Federalne vlade, koje će se između ostalog odnositi na stimulaciju domaće proizvodnje, najavio je i ministar Ljubić.

* * *
SARAJEVO, 28. augusta (FENA)

Na današnjoj sjednici Federalne vlade u Sarajevu postignuta je odluka o izradi polaznih osnova za strategiju sigurnosti u cestovnom prometu u Federaciji, izjavio je na pres-konferenciji nakon Vladine sjednice federalni ministar unutrašnjih poslova Muhidin Alić.

Razlog za izradu ove strategije su alarmantni podaci o velikoj stopi smrtnosti u saobraćajnim nesrećama u FBiH.

Za tri i po godine poginula je 761 osoba u 87.000 nesreća, a u prvom polugođu ove godine njih 108, što je gotovo za pola veći broj poginulih nego u istom periodu prošle godine.

Na prostoru Bosne i Hercegovine je 2004., 2005. i 2006. godine u saobraćaju život izgubilo 1.218 osoba u više od 107.000 saobraćajnih nezgoda.

Ovi pokatatelji govore da problem treba rješavati strateški, kazao je ministar Alić. Susjedna Republika Hrvatska već niz godina provodi mjere čiji je cilj smanjiti do 2010. godine broj smrtno stradalih na cestama sa 13,8 na 10, računajući na 100.000 stanovnika.

Zemlje Evropske unije provode također različite strategije. Cilj im je smanjiti do 2010. godine broj poginulih na sedam u omjeru na 100.000 stanovnika.

„Nažalost, BiH je u redu zemalja u kojima je stanje u pogledu sigurnosti saobraćaja najteže, pa i pored toga država nema strateškog pristupa.

Naš cilj je da zajedno s drugim nadležnim institucijama stvorimo polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja za narednih pet godina. Želimo postići dobru analizu postojećeg stanja i predložiti u narednih pet godina mjere koje će poboljšati veoma lošu sliku u ovom segmentu", riječi su ministra Muhidina Alića

Na novinarsko pirtanje šta Vlada namjerava preduzeti odmah, ne čekajući rezltate u narednih pet godina, odgovorio je da je proteklog mjeseca održan sastanak s nadležnim kantonalnim predstavnicima na kojem je konstatirano izuzetno loše stanje te da su već u ovom mjesecu poduzete određene mjere.

„Međutim, na sigurnost saobraćaja utiče čitava lepeza faktora - obuka, način polaganja vozačkih ispita, zdravstveni i tehnički pregledi, politika uvoza vozila, rad policije itd.

Strategija je doista sveobuhvatan način da se problem pokuša riješiti, a u ovom periodu neće se bježati ni od trenutnih mjera.

Osnovno je promijeniti svijest kod učesnika u saobraćaju da je na cestama zaista opasno te da treba poštovati propise“, riječi su ministra Alića.

* * *
SARAJEVO, 28. augusta (FENA)

Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Derve Bandića.

Rukovodeći se mišljenjem Federalnog ministarstva pravde, Vlada je ocijenila da bi prihvatanje predloženih izmjena i dopuna, posebno dopune člana 127. Zakona (da notar ovjerava, nakon pregleda, ispravu koju je sačinila stranka, njen opunomoćenik ili zakonski zastupnik), dovelo u pitanje smisao institucije notarijata koja je usaglašena sa propisima i sistemom notarijata evropskih zemalja.

Ovo, tim prije, jer je od primjene Zakona o notarima prošlo nešto više od 60 dana, pa se cijeni da bi ovako korijenite i sveobuhvatne izmjene zahtijevale ozbiljan stručni pristup i analizu dosadašnje primjene, u svjetlu iskustava i dilema iz prakse.

U tom cilju Federalno ministarstvo pravde će oformiti radnu grupu koja će, na ovim osnovama i u saradnji sa predstavnicima Notarske komore FBiH, Odvjetničke komore, GTZ-a (Njemačko društvo za tehničku saradnju) i Ustavnog suda FBiH, ocijeniti potrebu izmjena Zakona o notarima.

* * *
SARAJEVO, 28. augusta (FENA)

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o Uredu za pritužbe javnosti. Nova rješenja odnose se na preciziranje pojma žalbi koje se odnose na vladanje i rad uposlenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, odnosno prihvatanje i nepotpisanih (anonimnih) žalbi. Izmijenjena je i odredba koja se odnosi na izbor članova Ureda za žalbe.

Umjesto dosadašnjeg rješenja po kojem je članove Ureda imenovao federalni ministar unutarnjih poslova, sada se ovaj postupak provodi na temelju javnog natječaja.

* * *
SARAJEVO, 28. augusta (FENA)

Prihvatajući prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada je danas Odlukom dala saglasnost da se, sa 30. septembra 2008. na 30. septembar 2009. godine, produži rok za zatvaranje Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP-a).

Razlog donošenja ove odluke je potreba da se okončaju reformske aktivnosti koje su u toku, a temelje se na dosadašnjim pozitivnim rezultatima u implementaciji ovog projekta, kako u pogledu ciljanog zapošljavanja osoba u starosnoj dobi od preko 45 godina, tako i u pogledu institucionalne reforme zapošljavanja u FBiH. U okviru projekta, usluge posredovanja u zapošljavanju pružene su za oko 4.000 korisnika, standardi ISO 9001;2000; uvode se u Federalni zavod, kao i kantonalne službe za zapošljavanje, stvara se okvir za djelovanje privatnih agencija kao posrednika u zapošljavanju, usvojen je Pravilnik za vođenje osnovnih evidencija u oblasti zapošljavanja, a u toku je ECDL obuka osoblja službi za zapošljavanje.

Cijeni se da su aktivnosti u okviru ovog projekta Svjetske banke od vitalnog značaja za reformu sistema posredovanja pri zapošljavanju, što će biti obrazloženo i u zahtjevu Svjetskoj banci za produženje roka njegovog završetka. Utrošena sredstva u okviru ovog projekta (sredinom jula) iznose 5,9 miliona američkih dolara, što predstavlja polovinu od ukupnog iznosa kredita za Bosnu i Hercegovinu.U Federaciji BiH je od ukupno osam miliona dolara kredita do sada ugovoreno pet miliona.

Danas razmatrana tema bila je povod Vladi FBiH da zaduži Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da poduzme reformske mjere prema ERC ZIPO (Elektronsko-računski centar Zavoda PIO). Cilj je stvaranje referentne institucije za vođenje kompletne evidencije o svim osobama koje, po bilo kom osnovu, primaju naknade iz budžetskih sredstava.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE