63. (telefonska) sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.10.2014.
Saopćenje o radu

Hitna sjednica Vlade FBiH: Imenovan v.d. direktora
privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 63. hitnoj i telefonski održanoj sjednici dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje Hermedina Zornića za vršioca dužnosti generalnog direktora na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora generalnog direktora na osnovu javnog konkursa.

Ovakva odluka Federalne vlade donesena je jer je dosadašnjim članovima Uprave privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ istekao mandat.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE