63. (telefonska) sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.10.2014.
Dnevni red

1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE