137. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 29.10.2014.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 136. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.10.2014. godine
2. Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
a) Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu sa Prijedlogom odluke o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (konsolidovani), Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Finansijskog plana Stručnog službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II)
3. Prednacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o dopunama i izmjenama Zakona o izvršnom postupku, koju je podnio Tim za administraciju računa Union Banka d.d. Sarajevo
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi Federalne uprave civilne zaštite za davanje autentičnog tumačenja člana 2. stav 1) tač. 2. i 3. Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja
6. Prijedlog uredbe o općim smjernicama za vođenje kadrovske politike u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
8. Prijedlozi odluka:
8.1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-192, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-194, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-195, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-196, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-197, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-198, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
8.7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: FK-1-1-3/14, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva)
8.8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: FK-1-1-4/14, zastupanim po punomoćniku Karić Faruku, advokatu iz Sarajeva)
8.9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine-Kantonalni ured Bihać (broj: 11/2014, zastupanim po punomoćniku Veladžić Hasanu, advokatu iz Bihaća)
8.10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine-Kantonalni ured Bihać (broj: 11/2014, zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
8.11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine-Kantonalni ured Bihać (broj: 13/2014, zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
8.12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima Federacije Bosne i Hercegovine-Federalno ministarstvo prometa i komunikacija-Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo-Federalna direkcija za civilnu avijaciju (broj: 01-I-1-GN/14, zastupanim po punomoćniku Guso Nihadu, advokatu iz Sarajeva)
8.13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine ( broj: II/2014, zastupanim po punomoćniku Abdagić Omeru, advokatu iz Cazina)
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu- ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu ANTESIL d.o.o. Visoko u iznosu od 400.000,00 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razadjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu HAJDIĆ d.o.o. Maglaj u iznosu od 200.000,00 KM
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razadjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu TREND –TEX d.o.o. Doboj Jug u iznosu od 400.000,00 KM
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“ privrednom društvu Variplast d.o.o. Gračanica
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita-trajni revolving fond
12. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva „CESTE“ Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva „CESTE“ Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva „CESTE“ Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Dioničkog društva „CESTE“ Mostar
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave - izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing u JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
15. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa Trezora-Riznice Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
16. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o prihvatanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Projekat IPA ADRIATIC CBS PROGRAM 2007-2014“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o dopuni Pravilnika o plaćama Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Odluku o izmjeni Etičkog kodeksa Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
20. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu druge emisije obveznica sa Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje (II Kvartal 2014. godine), sa Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine sa Rang listom kandidata
24. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2013. godini, u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala sa Prijedlogom zaključka
25. Informacija o zajmu Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja na području Federacije Bosne i Hercegovine sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja na području Federacije Bosne i Hercegovine
26. Informacija o stanju RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica nakon rudarske nesreće koja se dogodila djelovanjem gorskog udara u jami „Raspotočje“ dana 04.09.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
27. Informacija u vezi popune radnih mjesta u Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
28. Informacija Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine o zahtjevu Vlade Posavskog kantona i općinskih načelnika općina Orašje, Odžak i Domaljevac – Šamac za rekonstrukciju odbrambenih nasipa uz rijeke Savu i Bosnu
29. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine
30. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja
b) Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade i njihovih savjetnika
c) Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komsije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe
d) Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Federacije BiH u borbi protiv korupcije, sa Prijedlogom zaključka
e) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imeovanju Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine
31. Prijedlog za isplatu naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo formirane Rješenjem V. broj: 349/2013 od 15.05.2013. godine
32. Informacija o Zahtjevu za utvrđivanje visine naknade za rad u radnoj grupi, osnovanoj od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Rješenjem V. broj: 600/2013 od 01.07.2013. godine
33. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u svrhu pružanja finansijske podrške Savezu udruženja gluhih i nagluhih Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
34. Prijedlog zaključka u vezi sa rješavanjem finansijskih problema za JP „Park prirode Blidinje“ d.o.o.
35. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1651/2014 od 10.09.2014. godine
36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta
37. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka V. broj: 1816/2014 od 08.10.2014. godine (Komisija za prijem zaposlenika u Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji BiH)
38. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehniku i procese
39. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine
b) Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine
c) Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Prijedlog rješenja o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
40. Prijedlog zaključka u vezi sa revizorskim izvještajima

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE