21. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.08.2007.
FENA

SARAJEVO, 22. augusta (FENA)

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2007. godinu tako da rebalansirani budžet iznosi 1.502,4 milionai KM.

Projekcijom izmjena i dopuna Budžeta za 2007. godinu došlo je do povećanja rashoda i izdataka u odnosu na objavljeni Budžet u iznosu od 66,4 miliona KM (povećanje četiri posto).

Među najbitnijim izmjenama u Budžetu, kako je rekao danas u razgovoru sa novinarima nakon sjednice Vlade premijer FBiH Nedžad Branković, su transferi za osobe s invaliditetom, za raseljene osobe i povratnike i za invalidnine.

Branković je rekao da je novim budžetom data prednost Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, dodavši da je njihova budžetska pozicija morala biti poboljšana zbog ogromnog povećanja broja njihovih korisnika, a koji je uvećan za skoro 100 hiljada.

Prema Brankovićevim riječima, za 74 miliona KM povećan je i budžet za civilne invalide, a izvršena je određena korekcija Budžeta koja se odnosi na plaće državnih službenika i namještenika.

Govoreći o stabiliziranju stanja na tržištu žitarica premijer Branković je kazao da su donesene i određene mjere i da je Vlada u tom pravcu formirala koordinaciono tijelo koje se sastoji od predstavnika mlinsko-pekarske industrije i predstavnika Vlade.

Tim mjerama za period 2007./2008. Vlada je, između ostalog, kako je kazao, zadužila Federalnu direkciju za robne rezerve da pripremi plan intervencije na tržište sa 15.000 tona žita, sa kojima raspolaže Vlada, putem partnera mlinsko-pekarske industrije (Klas, Dukat i Žitopromet) sa kojima je dogovoren moratorij na cijene.

Ovaj plan, inače, predviđa i hitnu nabavku 50.000 tona pšenice i 25.000 tona kukuruza na međunarodnom tržišti, pokretanje inicijative prema Vijeću ministara da se smanji carina na pšenicu sa pet posto na nula posto.

* * *
SARAJEVO, 22. augusta (FENA)

Damir Ljubić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je, nakon sjednice Vlade u Sarajevu, kazao novinarima kako su na tom skupu donesene tri odluke i Program mjera za razdoblje 2007./2008., a čiji je glavni cilj zaštita mlinsko-pekarske industrije i potrošača.

Prvom odlukom, kako je rekao, Federalna direkcija robnih rezervi zadužena je da u suradnji s Federalnim ministarstvom finansija, Federalnim ministarstvom trgovine i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u roku od pet dana i po skraćenoj proceduri sačini model nabavke 50.000 tona pšenice i 25.000 tona kukuruza.

Ista direkcija je, drugom odlukom, zadužena da intervenira s 15.000 tona žita, kojima raspolaže Vlada FBiH, putem partnera iz mlinsko-pekarske industrije s kojima je dogovoren moratorij na cijene žitarica.

Treća odluka je, kako je rečeno, Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih budžetom FBiH za 2007. godinu i njom je dosadašnji poticaj od 0,06 KM po kilogramu povećan na 0,10 KM.

Prema Ljubićevim riječima Vlada je odlučila i da pripremi program za poticaje za naredne tri godine i novi koncept kada su u pitanju robne rezerve.

Kada je riječ o mjerama predviđenim Programom mjera 2007./2008., prema Ljubićevim riječima, Vlada FBiH je podržala dogovor s predstavnicima mlinsko-pekarske industrije o moratoriju na cijene žitarica u sljedećih 30 dana, kao prvu i interventnu mjeru.

Tim programom predviđeno je i osnivanje Koordinacijskog tijela kojeg čine predstavnici Vlade FBiH i predstavnici mlinsko-pekarske industrije, a njim će predsjedavati ministar Ljubić.

Od Vijeća ministara BiH bit će zatraženo da se smanje carine na pšenicu s pet na nula posto ili da se poduzmu druge fiskalne mjere, te je definirano niz drugih mjera, a njihovu će provedbu kontrolirati Vlada.

* * *
SARAJEVO, 22. augusta (FENA)

Federalni Ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Zahid Crnkić izjavio je danas nakon sjednice Vlade u Sarajevu da su novom Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o stjecanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske FBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, obuhvaćeni mnogi koji su u prvobitnoj uredbi bili izostavljeni.

Tim činom, smatra Crnkić, ispravljena je nepravda prema mnogima kojima nije produžen profesionalni ugovor zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja, a prema propisima koji su tada važili.

Dopunama je, između ostaloga, kako je kazao, predviđeno da pravo na prijevremenu starosnu penziju ostvare dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, zatim generali, brigadiri i vojne starješine koji su u ratu obavljali dužnost i to komandanta u jedinicama ranga bataljona ili višeg ranga, dužnost načelnika štaba i zamjenika komandanta u jedinicama ranga brigade ili višeg ranga, najmanje 12 mjeseci, bez vremenskog ograničenja koje važi za druge kategorije.

Prava po ovoj uredbi, prema Crnkićevim riječima, mogu ostvariti i oni koji su dobili donacije ili otpremnine u visini od 6.000 KM i drugi otpušteni pripadnici Vojske FBiH, ako su otpušteni iz razloga racionalizacije i smanjenja brojnog stanja, aktivni pripadnici bivše Vojske FBiH kojima je produžen profesionalni ugovor, te državni službenici i namještenici bivšeg FMO-a ako im je otpremnina isplaćena zbog prekobrojnosti.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE