127. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.08.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika 126. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.07.2014. godine, 55. hitne sjednice, održane telefonskim putem 23.07.2014. godine, 56. hitne sjednice, održane 25.07.2014. godine telefonskim putem, 57. hitne sjednice, održane telefonskim putem 06.08.2014. godine i 58. hitne sjednice, održane 07.08.2014. godine telefonskim putem
2. Informacija o posljednjim avgustovskim poplavama na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini, sa Prijedlogom zaključka
3. Prijedlog uredbe o kriterijima za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
4. Prijedlog odluke o načinu evidentiranja prikupljenih sredstava po Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
5. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prednacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
7. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o šumama, koju je podnijelo Općinsko vijeće Ilidža
9. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, čiji je predlagač Jasminka Durić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
10. Izmjene i dopune Okvirnog plana i Finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, za period 2012.-2014. godina
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju zgrade Centra za odbranu od poplava „Orašje“ i zemljišne čestice k.č. broj 26/2 iz PL br. 1289 K.O. Orašje I, a što se po zemljišnoknjižnim podacima odnosi na staru k.č. 19/87 iz ZK ul.br. 1589 KO Orašje površine 183 m2
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kupovinu zemljišta za izgradnju novog Centra za odbranu od poplava na području Općine Orašje
14. Prijedlog odluke o prihvatanju Strategije za reformu Sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine
15. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela poslovnog prostora Federalnog hidrometeorološkog zavoda u objektu Meteorološka stanica Bjelašnica na Bjelašnici, JP B&H Airlinesu
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatskom športskom klubu „Zrinjski“
b) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Magone“
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stolnoteniskom klubu „Mostar“
b) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Ženskom nogometnom klubu „SFK 2000“
c) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu „Spin 2012“
d) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine
e) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Klubu borilačkih sportova „Flek Tom-Cat“
f) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Karate klubu „Champion“
18. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog transakcijskog računa „Projekat-TEGO koncept“, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja po žalbi Jurić Nike iz Poreča
22. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena
23. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev:
a) broj: 03-31-842/2014 od 20.06.2014. godine, po Rješenju Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Tuzla
24. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (za reviziju Sporazuma o saradnji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini)
25. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti –SSNESP u I kvartalu 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) za II Kvartal 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
28. Završni izvještaj o završetku Projekta zaštićena šumska i planinska područja, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija o registrovanim predstavništvima stranih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 24.01.2014. godine), sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija o zahtjevu Općine Odžak za produženje roka utroška i pravdanja poticajnih sredstava po Projektu: „Izgradnja poduzetničkih zona“, sa Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za prijem dva volontera
32. Informacija o provedenim procedurama pri donošenju Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija o Prijedlogu sporazuma Javnog preduzaća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Aluminij d.d. Mostar
34. Informacija o Zahtjevu Saveza općinskih udruženja poljoprivrednika Unsko-sanskog kantona, upućen MUP-u Unsko-sanskog kantona, za odobrenje za javno okupljanje
35. Informacija (usmena) federalnog ministra rada i socijalne politike o aktivnostima poduzetim na imenovanju direktora u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (zavodi za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin, Bakovići i Pazarić)

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE