56. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.07.2014.
Dnevni red

1. Prijedlog amandmana na Prijedlog prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2028. godine
2. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koje su podnijeli Klub poslanika HDZ-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i amandmane koje je podnijela Ljiljana Sakić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Informacija o potrebi optimiziranja i povećanju fizibilnosti trase autoceste na koridoru Vc dionica Konjic (petlja Ovčari) – Mostar sjever (petlja Vrapčići) sa prijedlogom zaključaka

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE