55. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.07.2014.
Saopćenje o radu

Federalna vlada je na 55. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, odlučila da šest zakona koji su ranije dostavljeni Parlamentu FBiH uputi po hitnom postupku.

Riječ je o Prijedlogu zakona o privrednim društvima koji je Vlada FBiH utvrdila na 124. sjednici 10. jula 2014. i Prijedlogu zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana koji je utvrđen na 125. sjednici 15. jula ove godine, te o zakonima o Gradu Tuzli, Gradu Zenica, Gradu Bihać i Gradu Široki Brijeg.

Vlada FBiH je na ovoj sjednici utvrdila i tekst zaključaka koji se odnose na Informaciju o aktivnosti o izboru projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla nakon treće faze tenderskog postupka, te Informaciju o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju TE Banovići Bloka 1 -300 MW, druga faza tenderskog procesa.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE