54. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.07.2014.
Saopćenje o radu

Federalna vlada je na današnjoj 54. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, utvrdila Izjašnjenje kojim ne prihvata amandmane na Prijedlog zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termeolektrana, koje su podnijeli Almedin Aliefendić i Senahid Šaković, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Predloženim amandmanina su traženi promjena visine naknade po kilovat satu proizvedene električne energije sa 0,0015 na 0,0030 KM i proširenje prostora lokalne zajednice na koju se Zakon odnosi, a riječ je o 50 kilometara nizvodno od brane jezera Modrac u Lukavcu.

U obrazloženju Vlade FBiH zašto su amandmani neprihvatljivi je navedeno da bi svako povećanje novčanog iznosa naknade jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) u Federaciji BiH, u odnosu na predloženi, za posljedicu imalo povećanje cijene električne energije, te da se Prijedlogom zakona tretiraju samo općine, odnosno gradovi, na čijem području se nalaze termoelektrane.

�etvrtak,
22. august 2019.
VIŠE