54. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.07.2014.
Saopćenje o radu

Federalna vlada je na današnjoj 54. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, utvrdila Izjašnjenje kojim ne prihvata amandmane na Prijedlog zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termeolektrana, koje su podnijeli Almedin Aliefendić i Senahid Šaković, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Predloženim amandmanina su traženi promjena visine naknade po kilovat satu proizvedene električne energije sa 0,0015 na 0,0030 KM i proširenje prostora lokalne zajednice na koju se Zakon odnosi, a riječ je o 50 kilometara nizvodno od brane jezera Modrac u Lukavcu.

U obrazloženju Vlade FBiH zašto su amandmani neprihvatljivi je navedeno da bi svako povećanje novčanog iznosa naknade jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) u Federaciji BiH, u odnosu na predloženi, za posljedicu imalo povećanje cijene električne energije, te da se Prijedlogom zakona tretiraju samo općine, odnosno gradovi, na čijem području se nalaze termoelektrane.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE