54. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.07.2014.
Dnevni red

 1. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termeolektrana, koje su podnijeli Almedin Aliefendić i Senahid Šaković, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE