125. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.07.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 123. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 02.07.2014. godine i Zapisnika 52. hitne sjednice, održane 07.07.2014. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termeolektrana
3. Prednacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 7. stav 1. tačka 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koju je podnio Kemal Mujkanović iz Zenice
5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, čiji je predlagač Klub poslanika Narodne stranke Radom za boljitak u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, čiji je predlagač Klub poslanika Narodne stranke Radom za boljitak u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Radni tekst Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenje pozicije dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „ŠIPAD EXPORT-IMPORT“ D.D. SARAJEVO
10. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
11. Informacija o trenutnom statusu zajma Svjetske banke za finansiranje Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključka
12. Informacija vezana za Memorandum o razumijevanju između Republike Albanije, Republike Azerbejdžan, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore u vezi saradnje u implementaciji Južnog gasnog koridora u Jugoistočnoj Evropi, sa Prijedlogom zaključka
13. Nacrt zakona o dopunama Zakona o eksproprijaciji
14. Rebalans finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Evropske Komisije za Trust Fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA) namijenjenog za finansiranje Projekta Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za privremeno odlaganje komunalnog otpada

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE