124. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.07.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 121. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.06.2014. godine i      Zapisnika 122. sjednice, održane 30.06.2014. godine
2. Informacija o zahtjevu Bosansko-podrinjskog kantona
3. Nacrt zakona o privrednim društvima
4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Radni tekst Statuta Fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu:
a) Prijedlog izjašnjenja na amandmane koje su podnijeli Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog izjašnjenja na amandmane koje su podnijeli Klub delegata hrvatskog naroda u Domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog izjašnjenja na amandman koji je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Amel Hadžiabdić
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 94. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnio Midhat Dobrinjić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona
8. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnovama organizacije i načina poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog izjašnjenja u vezi postupaka koji se pred Evropskim sudom za ljudska prava vode u predmetima: App-3427/13, App 74596/13 i App-7157/14, povodom aplikacija Hadžimejlić Zuhre, Crepula Marcela i Busovača Esada
a) Informacija agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o strukturnom problemu kod prinudnog zadržavanja duševno oboljelih osoba u ustanovama socijalnog i zdravstvenog stanja u vezi sa novim aplikacijama Hadžimejlić i dr. podnesenim Evropskom sudu u vezi povrede ljudskih prava po članu 5. st. 1. i 4. Evropske konvencije
10. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Jasmin Duvnjak, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak, čiji su predlagatelji Tomislav Martinović i Vesna Saradžić, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (2014-2020), sa Prijedlogom zaključka
13. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog izjašnjenja na Podnesak predlagatelja mjere osiguranja Krčum Milenka od 14.06.2014. godine, zaprimljen u Općinskom sudu u Sarajevu 18.06.2014. godine
15. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1
16. Informacija o kreditu OPEC Fonda za međunarodni zajam (OFID) za Projekat Koridor Vc
a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc (u iznosu od 24.000.000,00 EUR-a)
b) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc (u iznosu od 48.000.000,00 USD)
17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federaciije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlozi odluka:
19.1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-172, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
19.2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-185, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
19.3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-186, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
19.4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-187, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
19.5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-188, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
19.6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-189, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
19.7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-190, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
19.8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena predmetnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-191, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
19.9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi namirenja finansijskih potraživanja za službenika sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, Dedić Edisa (broj: 01/14)
19.10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskog potraživanja koje je dosuđeno pravosnažnom sudskom odlukom službeniku organa državne službe Bašić Omeru (broj: 02/14)
19.11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom policajcima sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: I/14, zastupanim po punomoćniku Abdagić Omeru, advokatu iz Cazina)
19.12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 144/11, zastupanim po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva)
19.13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 02/14, koje zastupa Zajednička advokatska kancelarija Emire Imširević i Edžerije Trejić, advokati iz Bihaća)
19.14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (broj: 01/14, zastupanim po punomoćniku Zaklan Sadudinu, advokatu iz Mostara)
19.15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi izmirenja finansijskih potraživanja Selimović Zinet kao sudskog policajca zaposlenog u Sudskoj policiji FBiH, a po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Općinskog suda Bihać (broj: 17 0 Rs 020908 10 Rs, zastupanim po punomoćniku Veladžić Hamdiji, advokatu iz Bihaća)
19.16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 43/14, zastupanim po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva)
20. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za I Kvartal (januar, februar i mart) 2014. godine
21. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Uprave JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
22. Rang lista prijavljenih kandidata na Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora UNION banke d.d. Sarajevo, koju je utvrdila Komisija imenovana Rješenjem V. broj: 349/2013 od 15.5.2013. godine, sa Prijedlogom rješenja
23. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
24. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
25. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Heregovine
26. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
27. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Sveučilišne Kliničke bolnice Mostar
28. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godine Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima i poduzetnicima“ privrednom društvu „Tuzlanski sajam“ d.o.o. Tuzla u iznosu od 10.000,00 KM
29. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi –Subvencije javnim preduzećima i Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“
30. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja“ putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH
32. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke dva putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
33. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, u ulici Odobašina broj 45 i poslovnog prostora u ulici Ismeta Mujezinovića broj 32, Tehničkom remontnom zavodu Hadžići d.d.
34. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastara
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje podataka premjera i katastara
35. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
36. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine dostavljenog na Zahtjev broj: 03-31-640/2014-NK od 16.05.2014. godine, po Rješenju Odjela za finansije i nekretnine-Službe za nekretnine Grada Mostara
37. Izvještaj o radu Komisije za sprovođenje javne nabavke za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina broj: 565-1-2-11-30/14, sa Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje liste zaposlenika koji su bili na listi privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar 31.12.1991. godine sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalne uprave za inspekcijske poslove o stanju u oblasti šumarstva i lovstva, sa Prijedlogom zaključaka
40. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 590/2014 od 09.04.2014. godine (povrat vozačkih dozvola)
41. Informacija u vezi sa Sintezom zaključnih razmatranja i preporuka iz Izvještaja o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2013. godinu (rješavanje pitanja entitentskog državljanstva za birače Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine), sa Prijedlogom zaključaka
42. Informacija o prijedlogu dodjele finansijskih sredstava privrednom društvu „Unis Pretis“ d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
43. Informacija o problematici upisane zakonske hipoteke od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i ostalih povjerilaca na imovini preduzeća koja su predmet privatizacije, sa Prijedlogom zaključka
44. Informacija o stanju neuplaćenih obaveza privrednih društava prema PIO/MIO za radnike koji su stekli uslove za penziju, sa Prijedlogom zaključka
45. Informacija o izdvajanju sredstava institucijama kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine: Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, Historijskom muzeju i Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
46. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2014. godine, sa Prijedlogom zaključaka
47. Informacija o poduzetim aktivnostima vezano za realizaciju Zaključka V. broj: 1062/2014 od 05.06.2014. godine (detaljna istraživanja na poplavljenim područjima), sa Prijedlogom zaključka
48. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika
49. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli za prijem 1 (jednog) namještenika
50. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Bihaću za prijem 1 (jednog) namještenika
51. Prijedlog zaključka za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za prijem u radni odnos državnog službenika
52. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
53. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prijem tri (3) namještenika
54. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem rukovodećeg državnog službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu zdravstva
55. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora
56. Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Uredbe o uslovima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
57. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Federalne direkcije robnih rezervi na Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
58. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Kanton 10“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija
b) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti Posavski kanton“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija
c) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Srednjobosanski kanton“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija
d) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Bosansko-podrinjski kanton Goražde“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija
e) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Hercegovačko-neretvanski kanton“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija
f) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Zapadnohercegovački kanton“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija
59. Zahtjev (usmeni) za izdvajanje sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE