19. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 27.07.2007.
ONASA

SARAJEVO, 27. JULA (ONASA)

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova informiralo je danas Vladu Federacije BiH o poduzetim aktivnostima u vezi deponije komunalnog otpada iz općina Ston i Orebić u Republici Hrvatskoj na teritoriji općine Neum u BiH.

Sva saznanja i dokumentacija do kojih je došla Federalna uprava policije proslijeđeni su Tužiteljstvu BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, saopštio je Ured za informiranje Vlade Federacije BiH.
Utvrđeno je da se otpad s teritorija poluotoka Pelješac na neumsku deponiju “Klepovica” odlaže još od prije rata.

Tokom rata (1994. godine) sačinjen je ugovor s Općinom Ston, a poslije rata (1999. godine) i s Općinom Orebić.
U cilju rješavanja ovih pitanja potrebno je mišljenje ekološke inspekcije, kako bi se sve radnje i aktivnosti u vezi sa ovim pitanjem uskladile sa zakonom.

* * *
SARAJEVO, 27. JULA (ONASA)

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku kojom je za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja boračko-invalidske zaštite za mjesece juli i avgust ove godine utvrđen koeficijent 1,00.

Kako je saopšteno nakon sjednice u Mostaru, na osnovu ove odluke federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izdaće naredbu o visini mjesečnih novčanih iznosa za sve korisnike boračko-invalidske zaštite za sedmi i osmi mjesec 2007. godine.

Odlukom Vlade utvrđuje se koeficijent od 0,80 za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja osoba sa invaliditetom za mjesec juli 2007. godine.

Ova je odluka donesena zbog nedovoljnih sredstava u budžetu za ovu namjenu i povećanog broja korisnika ove naknade.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da sačini poseban materijal sa uvidom o broju osoba koje su uvedene u ovo pravo, kao i onim koji su na čekanju za ostvarivanje prava na invalidninu i da u redoslijedu uvođenja u ovo pravo prvenstvo imaju najteži invalidi, kaže se u saopštenju. (kraj)

* * *
SARAJEVO, 27. JULA (ONASA)

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru donijela zaključak kojim se zadužuje Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH da odobri kratkoročnu pozajmicu od 200.000 KM preduzeću "Krivaja“ iz Zavidovića, zbog teške ekonomske situacije u ovom kolektivu.

Sredstva će se Agenciji vratiti od prodaje ekonomskih cjelina "Krivaje“ u procesu privatizacije, o čemu će biti sačinjen poseban ugovor, saopštio je Ured za informiranje Vlade Federacije BiH.

Danas je donesena i odluka kojom je sa Transfera za Savez logoraša BiH utvrđenog u Budžetu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata odobrila utrošak od 600.000 KM.

Ova sredstva biće korištena za finansiranje Projekta "Provedba presude Međunarodnog suda pravde" Saveza logoraša BiH.

Savez logoraša BiH je dužan da najkasnije do 31. decembra resornom federalnom ministarstvu dostavi finansijski izvještaj o utrošku ovih sredstava.

S obzirom da Đulizari Hadžimustafić, koja je odlukom Parlamenta Federacije BiH imenovana za člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH iz reda bošnjačkog naroda, istiće trogodišnji mandat, Vlada je donijela odluku o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata na ovu poziciju, utvrdila kriterije za utvrđivanje prijedloga kandidata i imenovala Komisiju, koja će obaviti posao po proceduri javnog oglasa.

U Komisiju su imenovani Stipo Buljan (predsjednik), Muhibija Delić, Tarik Begić, Jasmina Pašić i Darko Pranjić.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE