52. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.07.2014.
Dnevni red

 1. Prijedlog amandmana na Prijedlog prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008-2028. godine.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE