123. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.07.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 120. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.06.2014. godine, Zapisnika 50. hitne sjednice, održane 23.06.2014. godine, telefonskim putem i Zapisnika 51. hitne sjednice, održane 25.06.2014. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, koje je podnio Nasir Beganović poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
5. Nacrt zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Zahtjevom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama za poništenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za ukidanje Federalnog ministarstva kulture i sporta, koju je podnio Mato Franjičević, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja na Preporuku Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine po Inicijativi koju je podnijelo Udruženje tekstila, obuće i kože
9. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1
10. Prijedlog uredbe o postupku procjene uticaja propisa
11. Prijedlog odluke o kriterijima kreditiranja iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o reprogramiranju obaveza po Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za investiranje odobrenih sredstava za realizaciju projekta Rekonstrukcija M16 i ulice K. Tomislava (izrada kružnog toka na ulazu u Prozor)
15. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Nadzornih odbora ustanova socijalnog zbrinjavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo
16. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Upravnih odbora ustanova socijalnog zbrinjavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo
17. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za određivanje visine mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2014. godinu
18. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih dodataka dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2014. godinu
19. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine), za period I-XII 2014. godine
20. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine), za 2014. godinu
21. Prijedlog odluke o izdvajanju javnih sredstava po osnovu naknade za korištenje službenih stanova za privremeni smještaj na poseban namjenski transakcijski račun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička broj 11, Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za pokretanje aktivnosti za prodaju nekretnina kroz postupak male privatizacije
24. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Kragujevcu, Republika Srbija
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Zagrebu, Republika Hrvatska
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Užicama, Republika Srbija
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Novom Sadu, Republika Srbija
e) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Nišu, Republika Srbija
f) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Nišu, Republika Srbija (poslovni prostor)
g) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Beogradu, Republika Srbija
h) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Valjevu, Republika Srbija
i) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Osijeku, Republika Hrvatska
j) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Splitu, Republika Hrvatska
k) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo u Ljubljani, Republika Slovenija
25. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju poslovnog prostora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (Senjska br. 14)
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju poslovnog prostora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (stanovi solidarnosti-Lukščić)
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju poslovnog prostora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (Senjska br.10-12)
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju poslovnog prostora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša u Karlovcu, Republika Hrvatska (Hebrangova 16c)
26. Prijedlog odluke o izmjeni Akcionog plana za sprovođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine, App: 12959/05, 19724/05, 47860/06, 8397/08, 9872/09 i 11706/09
27. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za rješavanje pitanja 14 dobitnika „Zlatne policijske zvijezde-značke“ sa područja Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona koji se nalaze u evidenciji dobitnika ratnih priznanja
28. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o pravima demobilisanih boraca
29. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev
a) broj: 03-31-835/2014 od 20.06.2014. godine, po Rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
b) broj: 03-31-859/2014 od 25.06.2014. godine, po Rješenju Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
c) broj: 03-31-862/2014 od 25.06.2014. godine, po Rješenju Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
30. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine dostavljenog na Zahtjev
a) broj: 03-31-779/2014 od 10.06.2014. godine, po Rješenju Službe imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova Općine Velika Kladuša
b) broj: 03-31-640/2014 NK od 16.05.2014. godine, po Rješenju Odjela za finansije i nekretnine-Službe za nekretnine Grada Mostara
31. Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, sa Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti Non project grant Aid) u periodu 01.01.-31.12.2013. godine sa Prijedlogom zaključka
34. Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2015.-2017. godina
35. Izvještaj o ostvarenom učinku po „Akcijskom planu Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma“ za 2012. i 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora UNION banke d.d. Sarajevo sa Rang listom kandidata
38. Informacija u vezi rješavanja statusa privrednog društva Šipad Export-Import d.d.
39. Informacija o zaključcima sa 19. sjednice Skupštine Razvojne Banke Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
40. Informacija o stanju u oblasti šumarstva i štetama u šumi i na šumskom zemljištu nastalim kao posljedica prenamnoženja insekata i elementarnih nepogoda, sa Prijedlogom zaključaka
41. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1038/2014 od 28.05.2014. godine (prenos sredstava sa računa glavnice Revolving fonda Projekta EAF SME - osnovno finansiranje), sa Prijedlogom zaključka
42. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o efektima uloženih kreditnih sredstava osiguranih po programima utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. i 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja“, putem Izvorno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA), sa Prijedlogom zaključka
43. Informacija o deblokadi imovine preduzeća Remontni zavod d.d. Travnik, sa Prijedlogom zaključka
44. Informacija o stanju Javne ustanove Narodno pozorište u Mostaru, sa Prijedlogom zaključka
45. Informacija o zahtjevu Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine
46. Informacija o dugu po osnovu korištenja poslovnih prostora u Sarajevu i Tuzli Saveza osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
47. Molba Franjevačkog samostana „Sv. Ivana Krstitelja“ za finansijsku pomoć za sanaciju i uređenje ljetne pozornice
48. Prijedlog zaključka u vezi sa nominiranjem jednog člana Delegacije Bosne i Hercegovine Komiteta eksperata Vijeća Evrope za evaulaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti - Moneyval Komitet Vijeća Evrope, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
49. Zahtjev za odobravanje novčane pomoći Domu zdravlja Drvar
50. Inicijativa potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju 09., 10. i 11. jula Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
51. Zahtjev Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za dostavu informacije o aktivnostima zaprašivanja i tretmana komaraca iz zraka i sa zemlje
52. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federaciije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE