122. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.06.2014.
Dnevni red

 1. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja federalnom ministru pravde
2. Informacija o načinu rješavanja duga Aluminija d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE