50. hitna sjednica Vlade Federacije BiH (telefonska)

Sarajevo, 23.06.2014.
Dnevni red

1. Nacrt odluke o prihvatanju dodatnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom
2. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, koje su podnijeli delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima, koje su podnijeli delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE