49. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.06.2014.
Saopćenje o radu

Hitna sjednica Vlade FBiH: O amandmanima na prijedloge tri zakona

Na današnjoj 49. hitnoj sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH se izjasnila o amandmanima uloženim u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH na prijedloge tri zakona koja se odnose na pomoć područjima FBiH stradalim u poplavama.

Riječ je o prijedlozima Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FFBiH, Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, te Zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima.

Vlada je u potpunosti ili djelomično prihvatila veliki broj amandmana koje su na ova tri zakonska prijedloga uložili Zakonodavno-pravna komisija, klubovi i zastupnici Predstavničkog doma.

Prema najavama, o ponuđenom setu zakona bi se u ponedjeljak trebao izjasniti i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE