49. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.06.2014.
Dnevni red

1. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
2. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
3. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima
 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE