116. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.05.2014.
Saopćenje o radu

 

UPOZORENJE GRAĐANIMA: IZBJEGAVATI BORAVAK U ZONAMA KLIZIŠTA I UZ VODOTOKE

Današnja 116. redovna sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu počela je informacijom Federalnog hidrometeorološkog zavoda o prognozi vremena u sljedećih nekoliko dana.

U noći sa petka na subotu, naročito u dane vikenda očekuje se promjenjivo vrijeme praćeno kišom, pljuskovima, grmljavinom, mjestimično i gradom. Više padavina se očekuje u sjevernim, sjeveroistočnim i lokalno u centralnim dijelovima Bosne.

Na dan 22.5.2014. godine vodostaji na svim rijekama u Federaciji Bosne i Hercegovine su bili u laganom opadanju i najvećim dijelom ispod kota redovne i vanredne odbrane od poplava.

Prema vremenskoj prognozi, iako je količina prognoziranih padavina slabog do umjerenog intenziteta, usljed visokog indeksa prethodnih padavina i zasićenosti tla vodom, mogu se očekivati povećanja vodostaja na područjima zahvaćenim padavinama.

Usljed novih padavina, postoje izgledi za pojavu novih i ponovno aktiviranje već postojećih klizišta.

Stoga je sa sjednice Federalne vlade izdano upozorenje građanima da izbjegavaju boravak u zonama i objektima registiranih i aktivnih klizišta i neposredno uz vodotoke.

Upozorenje ovog sadržaja jučer je upućeno Federalnom štabu civilne zaštite i stanovništvu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave. Razlog za skraćeni postupak je usklađivanje odredaba Zakona koje se odnose na materiju iz oblasti vojnih evidencija s presudom Ustavnog suda FBiH od 11.2.2014. godine.

Kada je riječ o Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, promijenjena je odredba koja se odnosi na poslove vojnih evidencija koje je ovo ministarstvo preuzelo Uredbom o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane. lzmjene su i u tome što je sada precizirano da Ministarstvo pomaže izgradnju, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava.

Vlada je, također, kroz izmjene i dopune u Zakon ugradila inicijative koje su Federalnom ministarstvu pravde dostavili drugi federalni organi uprave.

Tako je, na inicijativu Federalnog ministarstva kulture i sporta, a zbog obaveze proizašle iz Zakona o mladima, nadležnost ovog ministarstva proširena, te je predloženo da se ono zove Federalno ministarstvo kulture, sporta i mladih.

Federalni zavod za mjeriteljstvo se briše iz sastava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i pozicionira u sklopu samostalnih upravnih organizacija.

Jednako tako, u sklopu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija više nije, prema predloženim izmjenama, Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, ali će ubuduće to biti Federalni zavod za informaciono-komunikacijske tehnologije.

Novom odredbom je propisano da se u sastavu Federalnog ministarstva prostornog uređenja formira Zavod za prostorno planiranje Federacije BiH, kako bi se omogućio kontinuitet u izradi planskih dokumenata kao i paralelna izrada više planskih dokumenata. Pored navedenog Zavod bi se bavio i aktivnostima istraživačkog karaktera.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O NASLJEĐIVANJU U FBiH

Jedan od razloga za donošenje Zakona o nasljeđivanju u FBiH, čiji je Prijedlog utvrđen na današnjoj sjednici Federalne vlade, je i taj što je još u primjeni Zakon o nasljeđivanju SRBiH iz 1973. godine.

Kako je obrazloženo, novi zakon ne znači radikalnu promjenu, već prije usuglašavanje s ustavnim reformama i provedenim procesom pretvorbe, kao i izmjenama drugih propisa.

Na nizu mjesta odredbe Zakona o nasljeđivanju SRBiH ne nude potrebnu razinu zaštite, te ih je bilo nužno mijenjati ili dopunjavati. Novi zakonski tekst vodi računa o garanciji prava vlasništva i slobodi raspolaganja oporučnim i ugovornim putem (npr. uvođenjem instituta ugovora o nasljeđivanju, proširenjem kruga zakonskih nasljednika, kako bi se izbjeglo da zaostavština lako bude bez nasljednika te tako postane državno vlasništvo, ukidanjem ograničenja kod nasljeđivanja autorskih prava, itd.).

Tome treba dodati i činjenicu da su se u posljednjih pola stoljeća, osim promjene društveno-ekonomskog uređenja, promijenile i druge društvene prilike, što je imalo za posljedicu izmjenu ili donošenje drugih zakona. Prije svega se ima u vidu reforma stvarnog i zemljišnoknjižnog prava, te donošenje novog Obiteljskog zakona.

Kao i u ranijem Obiteljskom zakonu SRBiH iz 1979. godine, i ovaj izražava princip jednakosti između bračne i vanbračne zajednice, što nije bilo dosljedno provedeno u nasljednom pravu.

Naime, za razliku od ranije SR Slovenije i SAP Kosovo koje su još u okviru bivše SFRJ priznavale vanbračnom partneru pravo na zakonsko nasljeđivanje, u nasljednom pravu SRBiH, odnosno Federacije BiH, ovo opredjeljenje obiteljskog zakonodavstva je bilo ostalo bez odjeka. Stoga Prijedlog zakona o nasljeđivanju uvrštava vanbračnog partnera u krug zakonskih nasljednika i time slijedi tendencije u uporednom pravu.

Nadalje, novim bi zakonom bila izvršena harmonizacija nasljednopravnih odnosa sa zemljama regiona, što predstavlja postupanje po pozitivnim europskim standardima u ovoj oblasti.

U cilju rasterećenja sudova, Prijedlog zakona predviđa povjeravanje nespornih ostavinskih predmeta notarima, a čime bi Federacija BiH ispunila svoje obveze iz usvojene Strategije razvoja sektora pravde u BiH.

Za razliku od važećeg rješenja prema kojem se materijalno nasljedno pravo i ostavinski postupak reguliraju u dva različita zakona, Prijedlog zakona o nasljeđivanju u FBiH regulira obje oblasti.

Inače, prije utvrđivanja Prijedloga, o Nacrtu zakona o nasljeđivanju u FBiH je, sukladno zaključcima oba doma Parlamenta Federacije BiH, provedena javna rasprava.

IZJAŠNJENJE NA AMANDMANE

Nakon razmatranja amandmana na Prijedlog zakona o igrama na sreću, koje su podnijeli zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Jasmina Zubić, Besima Borić, Tanja Vučić, Ljilja Zovko i Hazim Kapić, Vlada FBiH je utvrdila Izjašnjenje kojim je od ukupno 29 amandmana prihvaćeno osam.

Jedan od amandmana koje je prihvatila Vlada FBiH kaže da će dio sredstva ostvarenih organizovanjem igrama na sreću biti usmjeren na sprječavanje ovosnosti i liječenje ovisnika o drogi, alkoholu, igrama an sreću i kocki.

Prihvaćen je i amandman po kojem aplikacija za registraciju igrača na sreću putem interneta mora sadržavati sve potrebne mehanizme za onemogućavanje registracije maloljetnih osoba.

Novčanom kaznom od 500 KM, kaže se u jednom od prihvaćenih amandmana, bit će kažnjen roditelj, staratelj ili usvojitelj maloljetnika starosti do 16 godina koji bude zatečen u sudjelovanju u igrama na sreću. Ista kazna za isto djelo odnosi se na maloljetnike starosti od 16 do 18 godina.

Vlada je prihvatila je i amandman po kojem će Porezna uprava svake godine najkasnije do 31. marta dostaviti Odboru za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma, te Odboru za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Parlamenta FBiH, izvještaj (po kantonima) o kontrolama, sankcijama i propisanim i naplaćenim kaznama, kao i neregistrovanim priređivačima igara na sreću, te o naplati prihoda.

PODRŽANA INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O STUDENTSKOM STANDARDU

Vlada FBiH je danas ocijenila da Inicijativa za donošenje zakona o studentskom standardu Federacije BiH, koju je podnijelo Udruženje studenata Studentskog centra u Sarajevu, predstavlja doprinos kvalitetnom sistemskom rješenju pitanja studentskog standarda.

U tom cilju, Federalna vlada podržava aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke usmjerene ka izradi teksta zakona o studentskom standardu Federacije BiH.

U pripremu ovog zakona trebaju se uključiti kantonalna resorna ministarstva, predstavnici sindikalnih organizacija u oblasti visokog obrazovanja, predstavnici studentskih organizacija i studentskih centara, oba doma Parlamenta FBiH, uključujući predsjednike parlamentarnih odbora za obrazovanje, Komisije za pitanja mladih Parlamenta FBiH, Sektora za mlade Federalnog ministarstva kulture i sporta, te omladinskih organizacija.

ZA SUFINANSIRANJE NAJNIŽIH PENZIJA 2.360.000 KM

U cilju zaštite penzionera, čiji će iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima u isplati za maj, juni, juli i august 2014. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, Federalna vlada donijela je Odluku kojom se odobrava njihovo sufinansiranje. Za te namjene bit će osigurano 2.360.000 KM, a što na mjesečom nivou iznosi 590.000 KM. Razlike penzije bit će isplaćene uz redovnu isplatu penzija za maj, juni, juli i august ove godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBiH PUTEM TREZORSKIH ZAPISA

Federalna vlada usvojila je danas Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa, te ga uputila Parlamentu Federacije BiH radi informiranja. Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu planirano je zaduženje u iznosu od 260.000.000 KM putem emisije trezorskih zapisa.

Riječ je o aukciji od 6. maja 2014. godine, na kojoj je Federacija BiH ponudila 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM, s rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 18 ponuda za kupovinu 4.739 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 47.390.000 KM. Prihvaćeno je šest ponuda za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja sto posto planiranog obima emisije.

Trezorski zapisi prodati su po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,74 posto na godišnjem nivou, a sve trezorske zapise kupio je bankarski sektor.

JEDNOGLASNA PODRŠKA PRIVREMENOM
UPRAVNOM ODBORU ZEMALJSKOG MUZEJA BiH

Vlada FBiH danas je jednoglasno odbila zahtjev o stavljanju o van snage Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, koji je podnio advokat iz Sarajeva Emir Hasić.

Vlada je dala punu podršku aktivnostima privremenog Upravnog odbora Zemaljskog muzeja BiH, na čelu s poznatim bh. redateljem Harisom Pašovićem, koji je prisustvovao današnjoj sjednici.

Federalna vlada i dalje insistira da Zemaljski muzej mora biti otvoren u najkraćem mogućem roku, jer je on vlasništvo svih građana BiH i onih koji žele da vide njegovu impozantnu kolekciju.

Posebno je naglašena činjenica da, u ovom trenutku, postojećim stanjem u Zemaljskom muzeju nisu bezbjedni nacionalno blago i nacionalni spomenik, što su i objekat Zemaljskog muzeja i zbirka eksponata koju posjeduje.

O USPOSTAVI BAZE PODATAKA KORISNIKA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da uspostavi bazu podataka korisnika ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament FBiH i to: Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Bakovići i Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić.

Kako se navodi, baza podataka se uspostavlja u cilju analize sistema institucionalne brige i bit će korištena u razvoju strategija i akcionih planova kao podrška deinstitucionalizaciji lica koja su smještena u ovim ustanovama, kao i za razvoj preventivnih mjera i usluga.

Baza treba da sadrži podatke o svakom pojedinom korisniku radi njegove procjene i praćenja ostvarivanja individualnog plana usluga shodno Pravilniku o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH. Također, baza je osnov za izradu individualnog plana usluga koje se trebaju razviti na osnovu potreba i sklonosti pojedinca, a rok za njenu uspostavu je dvanaest mjeseci.

O KREDITU ZA DIONICU AUTOCESTE POČITELJ - BIJAČA

Vlada FBiH se upoznala s Informacijom o kreditnom zahtjevu JP Autoceste Federacije BiH za Projekt Koridor Vc, te podržala inicijativu da se za za dionicu Počitelj - Bijača osiguraju kreditna sredstva kod Evropske investicijske banke (ElB) u iznosu do 100 miliona eura. Uvjet je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenja dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM po litru, kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga JP Autoceste Federacije BiH i bili ublaženi rizici po budžet Federacije BiH.

Vlada je Informaciju o kreditu prihvatila kao osnovu za vođenje pregovora, te zadužila Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar da u Tim za pregovore o kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa ElB­om, s kojom će biti utvrđeni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju biti će JP Autoceste Federacije BiH.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti Informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i EIB-a. Ovo federalno ministarstvo će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi sa kreditnim zaduženjem.

OSTALI ZAKLJUČCI I ODLUKE VLADE FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji projekta ECSEE APL3 - BiH (POWER IV), zaključno sa 31.3.2014. godine i o implementaciji projekta “Gasifikacija Srednjobosanskog kantona” koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 31.3.2014. godine, te završni Izvještaj o implementaciji Projekta Rekonstrukcija električne energije II, finansiranog sredstvima kredita EIB.

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom Federacija prihvata grant namijenjen za financiranje Programa vodoopskrbe i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini ll za općine Zenica i Tuzla, po Sporazumu o financiranju Projekta, zaključenom između Bosne i Hercegovine i Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni. Riječ je o 10.990.000 eura, od čega se na sredstva Vlade Švicarske Konfederacije - Državnog tajništva za ekonomske poslove (SECO) odnosi 9.490.000 eura, a na KfW-a 1.500.000 eura. Sredstva granta SECO-a će FBiH prenijeti na općine Tuzla (5.392.000 eura) i Zenica (4.098.000 eura), a od sredstva KfW-a i Tuzli i Zenici pripada po 750.000. Za iste namjene je predviđeno i danas prihvaćeno zaduženje FBiH po Ugovoru o zajmu i projektu između KfW i BiH u iznosu do 11.000.000 eura, od čega se ne Tuzlu odnosi 6.250.000 eura, a na Zenicu 4.750.000 eura.

Vlada je prihvatila informaciju o “Energoinvest-Cometu” d.d. Sarajevo, te zadužila Poreznu upravu FBiH da izvrši kontrolu finansijskog poslovanja i obaveza ovog privrednog društva prema javnim prihodima, te da, u slučaju platežne nesposobnosti, postupi saglasno Zakonu o stečajnom postupku. Porezna uprava je obavezna u roku od 15 dana informisati Vladu FBiH o poduzetim aktivnostima. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, na ovoj osnovi, pripremiti izmjene i dopune Odluke o listi preduzeća u kojima ovlasti po osnovu državnog kapitala ima Federacija BiH.

Na današnjoj sjednici je prihvaćena Informacija o aktivnostima na implementaciji Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji BiH za period od 2012. do 2022. godine.

Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realizaciji projekta Upravljanja čvrstim otpadom u FBiH kojem je rok produžen s 28. februara 2014. na 28. februar 2016. godine, a time i rok za potrošnju sredstava IDA i IBRD Svjetske banke.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Rješenje kojim je federalni ministar energije, rudarstva i industrije imenovao Izmira Hadžiavdića za predsjednika, a Darka Pranjića i Jelenu Trutinu za članove Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor sedam članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Također, odlučeno je da bude raspisan javni konkurs i za izbor tri člana Nadzornog odbora JP Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.15 sati.
 

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE