47 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH (u stalnom zasjedanju)

Sarajevo, 15.05.2014.
Dnevni red

1. Aktuelna situacija povodom stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine a) Procjena trenutne sigurnosne situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa prijedlogom zaključaka b) Informacije ministara o stanju u resorima koje pokrivaju sa prijedlogom mjera za naredni period sa posebnim naglaskom na epidemiološko-zdravstveno stanje
c) Informacija o otvaranju namjenskog računa za prikupljanje novčane pomoći i incijativa za osnivanje Fonda za pomoć i obnovu stradalim u prirodnoj nesreći
d) Zahtjev za stavljanje kapaciteta javnih RTV servisa u funkciju pomoći nastradalom stanovništvu, što podrazumijeva stalni kontakt sa nadležnim institucijama zaduženim za pružanje pomoći građanima, te emitiranje prikladnog programskog sadržaja u smislu mjera zaštite i spašavanja
e) Prijedlog odluke o obustavi nastave u školama i fakultetima (u ponedjeljak i utorak) u Tuzlanskom, Posavskom i Zeničko-dobojskom kantonu radi omogućavanja lakšeg dostavljanja pomoći i provođenja mjera čišćenja i sanacije terena
f) Informacija o stanju na poplavljenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine
g) Izvještaji federalnih ministara o stanju u resorima
h) Prijedlog odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena
i) Informacija o stanju roba u Federalnoj direkciji robnih rezervi
j) Informacija o postupanju Federalnog ministarstva zdravstva u uvjetima proglašene prirodne nesreće
k) Informacija o prohodnosti prometnih komunikacija sa posebnim osvrtom na magistralnu cestu M-17
l) Izvještaj o radu Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine za pomoć stanovništvu ugroženom poplavama
m) Informacija o aktivnostima Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ u cilju pružanja pomoći ugroženim od katastrofalnih poplava
2. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
3. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja federalnom ministru zdravstva
4. Izvještaj Federalnog štaba civilne zaštite
5. Prijedlog odluke o proglašenju 20. maja 2014. godine Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o imenovanju povjerenika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nadzor distribucije pomoći na području Općine Zenica
7. Inicijativa za osnivanje Fondacije za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o osnivanju Fondacije za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog statuta Fondacije za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena
9. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
11. Prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
12. Informacija o potrebi proširivanja asortimana artikala u Federalnoj direkciji robnih rezervi
13. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena
14. Prijedlog odluke o provođenju dezinsekcijskih mjera iz zraka na poplavom stradalim područjima Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE