46. (telefonska) sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.05.2014.
Dnevni red

1. Prijedlog amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
2. Prijedlog odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije BiH
3. Prijedlog zaključka o traženju međunarodne pomoći za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE