115. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.05.2014.
Dnevni red

1. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
3. Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
4. Informacija o stanju na poplavljenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
5. Inicijativa (usmena) za izdvajanje novčanih sredstava kod Razvojne banke Federacije BiH, prikupljenih iz komisionih poslova, kao i potraživanja iz komisionih poslova čija naplata dospijeva 2014. - 2016. godine, - za odobravanje kredita u iznosu 30.000.000,00 KM za JP Autoceste Federacije BiH, kao instrumenta osiguranja za odobravanje kredita

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE