114. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 13.05.2014.
Saopćenje o radu

IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNE VLADE ZA PRVA TRI MJESECA 2014. GODINE

 
U danas usvojenom Izvještaju o radu Vlade FBiH za prvi kvartal 2014. godine, kaže se da je u ovom periodu održano 18 sjednica i razmatrano 613 tačaka dnevnog reda.
 
Upoređujući rad Vlade s prvim kvartalom 2010. godine (posljednja godina rada prethodne Vlade), kada je održano devet sjednica, može se zaključiti da je Vlada FBiH u prvom kvartalu 2014. godine održala čak dva puta više sjednica. Istovremeno, i razmatrani broj od 613 tačaka dnevnog reda je veći (prethodna Vlada 316).
 
U ovom periodu Vlada FBiH je utvrdila 34 zakona od, čega 18 nacrta i 16 prijedloga, te 81 podzakonski akt i 55 informacija i izvještaja. Poređenja radi, u prvom kvartalu 2010. godine, Vlada FBiH je utvrdila 23 zakona, 59 pozakonskih akata i 45 informacija i izvještaja. Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom periodu, u odnosu na prvi kvartal 2010. godine, Vlada FBiH utvrdila devet zakona više (ili 39 posto), 22 pozakonska akta više (ili 37,3 posto) i deset informacija i izvještaja više (ili 22,2 posto).
 
Konkretno i po najvažnijim oblastima podaci govore da je doneseno ukupno četiri zakona i jedan podzakonski akt koji se tiču sigurnosti građana, deset zakona i 19 podzakonskih akata kojima se poboljšava poslovno okruženje i upravljanje državnim finansijama. Za efikasnije upravljanje energetskim resursima utvrđena su tri zakona i 21 podzakonski akt, kao i deset podzakonskih akata kojima se uspostavljaju efkasnije prometne i komunikacijske veze. 
 
S ciljem unapređenja zdravstvenog sistema utvrđeno je šest zakonskih i četiri podzakonska akta, dok je za uspostavljanje efikasnijeg sistema za rješavanja pitanja boraca i invalida, Vlada FBiH utvrdila osam zakona i dva podzakonska akta. Vlada FBiH je utvrdila i tri zakona i dva podzakonska akta koji bi trebali da poboljšaju tržište rada. 
 
U svrhu efikasnijeg riješavanja problema u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva utvrđena su po dva zakonska i podzakonska akta. Vezano za upravljanje okolišem i turizmom, utvrđen je jedan zakon i dva podzakonska akta. Jedan zakon i pet podzakonskih akata imaju za cilj efikasnije upravljanje prostorom, dok je kroz jedan podzakonski akt i jedan plan rada Vlada FBiH nastojala doprinijeti efikasnijem obrazovnom sistemu. U svrhu bržeg riješavanja problema raseljenih osoba i izbjeglica Vlada je utvrdila jedan zakonski i četiri podzakonska akta. 
 
Analiza osnovnih statističkih pokazatelja u prvom ovogodišnjem tromjesečju pokazuje da je u FBiH je na kraju februara 2014. godine evidentirano 438.011 zaposlenih. Na kraju februara 2010. godine (posljednja godina rada prethodne Vlade), broj zaposlenih je iznosio 423.557. Prema tome, broj zaposlenih na kraju februara 2014. godine veći je za 3,4 posto u odnosu na februar 2010. godine. 
 
Stopa rasta zaposlenosti u februaru 2014. godine u odnosu na isti mjesec 2013. godine iznosi 1,1 posto (broj zaposlenih u februaru 2013. godine iznosi 433.439). Radi poređenja, u februaru 2010. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine (broj zaposlenih u februaru 2009. godine iznosio je 428.765) ostvaren je pad broja zaposlenih za 5.208 ili 1,2 posto.
 
U prva tri mjeseca 2014. godine ostvaren je i rast fizičkog obima industrijske proizvodnje za 10,9 posto u odnosu na isti period 2010. godine. U prvom kvartalu 2014. godine, u odnosu na isti period 2013. godine, industrijska proizvodnja je porasla za 5,1 posto. 
 
Izvoz roba iz FBiH u ovom periodu iznosio je 1.374 miliona KM, što je za 35,6 posto više u odnosu na prvi kvartal 2010. godine. U prvom kvartalu 2014. godine uvoz robe je porastao za 30,6 posto u odnosu na isti period 2010. godine. Povećan je i stepen pokrivenosti uvoza izvozom i u izvještajnom periodu iznosi 58 posto (u prvom kvartalu 2010. godine - 55,8 posto), što je za 3,9 posto više u odnosu na prvi kvartal 2010. godine.
 
EKONOMSKA POLITIKA VLADE FBiH ZA PERIOD 2014.-2016. GODINA
 
Na današnjoj sjednici u Mostaru je prihvatila dokument Ekonomska politika Vlade FBiH za period 2014.-2016. godina, koji je pripremio Federalni zavod za programiranje razvoja.
 
Dokument je urađen u skladu s vizijom razvoja FBiH, Strategijom razvoja BiH i Strategijom socijalne uključenosti BiH za period 2010.-2014. godine, koje je Vlada FBiH prihvatila i zadužila federalna ministarstva i kantonalne vlade da izradom i realizacijom akcionih planova, implementiraju ove strateške dokumente, te mandatnim Programom rada Vlade FBiH. Kao strateški ciljevi FBiH utvrđeni su makroekonomska stabilnost, konkurentnost, održivi razvoj, zapošljavanje, EU integracije i socijalna uključenost.
 
Makroekonomske projekcije za period 2014.-2016. temeljene su na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do sredine septembra 2013. godine. Nepovoljna gospodarska kretanja u međunarodnom okruženju, prije svega u EU, krajem 2012. godine i u prvom dijelu 2013. godine, doveli su do jačanja negativnih rizika, što je uticalo na makroekonomske projekcije. 
 
U domaćoj privredi, nakon negativnih kretanja ekonomskih aktivnosti iz 2012. godine, u 2013. godini (za prva tri kvartala), ostvaren je blagi nominalni rast BDP-a od 1,6 posto. U skladu s tim, može se očekivati rast nominalnog BDP-a u procentu od 1,5 posto u 2013. godini i projekcije u 2014. godini - 4,1 posto, u 2015. godini - 4,5 posto, da bi očekivani rast nominalnog BDP-a dostigao nivo od 4,9 posto u 2016. godini.
 
Kod vanjskotrgovinskog poslovanja, u FBiH je u 2013. godini ostvaren izvoz u vrijednosti od 5.540 miliona KM što je za 5,7 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Uvoz je u istom periodu iznosio 9.870 miliona KM i za 1,4 posto je manji nego u 2012. godini. U 2014. godini se očekuje rast uvoza za 3,5 posto, u 2015. za 4,5 posto, dok su očekivanja za 2016. godinu povećanje uvoza za 5,5 posto.
 
Izvozne aktivnosti u 2013. godini povećane su za 5,7 posto, dok se u naredne tri godne očekuje kontinuirani rast i to u 2014. godini za sedam, u 2015. osam, a u 2016. godini za deset posto. Razlozi za ovakve procjene, najvećim dijelom, temeljene su na predviđanjima rasta izvoza električne energije, nafte, željeza i čelika, aluminija, rezervnih dijelova za automobilsku industriju, itd.
 
Prema procjeni Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u FBiH se u 2014. godini može očekivati povećanje broja zaposlenih za jedan posto. Očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dosegnuti stope rasta od 1,5 posto u 2015. i od dva posto u 2016. godini. Broj nezaposlenih u FBiH u 2013. godini je veći za 1,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prema procjeni, u 2014. godini se može očekivati smanjenje broja nezaposlenih za 1,3 posto. Očekuje se da bi ukupan broj nezaposlenih u FBiH mogao biti smanjen za jedan posto u 2015. godini i 1,3 posto u 2016. godini.
 
Očekivani oporavak ekonomskih aktivnosti u FBiH, u periodu 2014.-2016. godina bit će temeljen na ubrzanju investicijskog ciklusa javnih poduzeća, posebno u sektoru energetike. Tako se u 2013. godini predviđa rast investicijske aktivnosti u procetu od 3,6 posto. 
 
Dodatno povećanje investicijske aktivnosti očekuje se u naredne tri godine projekcijskog perioda, naročito u 2015. (stepen investicija 22,2 posto) i 2016. godini kada se očekuje povećanje investicija za 29,5 posto, uz konstantno povećanje udjela investicijskih aktivnosti u BDP-u, koji se kreće od 17,8 posto u 2013., do 27,4 posto u 2016. godini.
 
Procjene investicija su najvećim dijelom vezane za ekonomski oporavak u EU i okruženju, što će pozitivno uticati i na ekonomski oporavak BiH i FBiH, te za procjenjeni rast direktnih stranih investicija, najvećim dijelom u elektroenergetski sektor i gasnu mrežu.
 
UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE LISTE EKSPERATA S 
KOJE SE IMENUJU ČLANOVI KOMISIJE ZA IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
 
Vlada FBiH donijela je Uredbu koja utvrđuje uvjete stručne spreme, radnog iskustva i druge posebne uvjete koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za listu eksperata s koje se imenuju članovi Komisije za izbor Agencije za državnu službu FBiH, te provođenje stručnog ispita u proceduri odabira kandidata za prijem u organe državne službe i način njihovog izbora i imenovanja.
 
Ekspertom se smatra osoba koja posjeduje odgovarajuću visokoškolsku diplomu, dugogodišnje radno iskustvo, objavljene stručne odnosno naučne radove iz predmetne oblasti i aktivno učešće na stručnim simpozijima, seminarima, okruglim stolovima, radionicama i konferencijama, odnosno u radu na određenim projektima u zemlji i inozemstvu.
 
Javni poziv za izbor na listu eksperata objavljuje Agencija za državnu službu. Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana posljednje objave. Lista eksperata se objavljuje u “Službenim novinama Federacije BiH” i na službenoj web stranici Agencije.
 
Eksperti su za svoj rad odgovorni u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. U slučaju utvrđenih nepravilnosti i propusta ili nesudjelovanja u radu komisije dva ili više puta, bez opravdanih razloga, gube status eksperta i brišu se sa liste.
 
SPOZNORSTVA ZA REPREZENTATIVNE SELEKCIJE BiH
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je dala saglasnost Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za dodjelu sponzorskih sredstava Nogometnom/Fudbalskom  savezu  BiH  u  ukupnom  iznosu  od  700.000   KM, odnosno 350.000 za 2014. godinu i 350.000 KM za 2015. godinu.
 
Data je i saglasnost za dodjelu sponzorskih sredstava za 2014. godinu Rukometnom savezu BiH 60.000 KM, Košarkaškom savezu BiH 110.000 KM i Asocijaciji sjedeće odbojke BiH 60.000 KM.
 
Premijer Federacije Nermin Nikšić informirao je članove Vlade da Nogometni savez BiH po osnovu ovog sponzorskog aranžmana dodjeljuje dva putovanja u Brazil na Svjetsko nogometno prvenstvo, te da je odlučeno da ova putovanja, na prijedlog sindikata u okviru Koncerna, dobiju najbolji rudar i najbolji radnik Elektropivrede BiH.
 
USVOJEN PRIJEDLOG  PROGRAMA POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU U 2014. GODINI
 
Vlada FBiH danas je usvojila Prijedlog programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom “Od našeg polja do našeg stola” u visini od 67.800.000 konvertibilnih maraka.
 
Konačno izjašnjenje o ovom dokumentu Vlada će dati nakon što se o njemu izjasne nadležni parlamentarni odbori. 
 
U Prijedlogu programa su novčane podrške za biljnu proizvodnju povećane na jedanaest miliona KM, dok su 
podrške za animalnu proizvodnju planirane u visini od 38.390.000 KM.
 
Za podršku ruralnom razvoju predviđeno je 10.000.000 KM, a za ostale vrste podrški 6,9 miliona KM. Za sudske presude predviđen je 1.000.000 KM, a za rezerve 500.000 KM.
 
U odnosu na Program koji je ranije bio upućen Parlamentu FBiH, sada je brisan iznos od 2.700.000 KM za promociju i stvaranje ambijenta za pristup domaćih proizvoda tržištu, te su smanjene rezerve sa 2.000.000 KM. 
 
Uvažavajući zahtjev Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenra FBiH, Vlada je donijela zaključak o formiranju Komisije za praćenje realizacije Programa novčanih podrški za 2014. godinu.
 
U sastav Komisije ući će predstavnici federalnih ministarstava financija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, predstavnik Ureda premijera FBiH, te po jedan predstavnik iz dva udruženja poljoprivrednika u FBiH.
 
IZUZEĆE ZA LIJEČENJE BORACA-BRANITELJA
 
Federalna vlada donijela je danas Odluku o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
 
Na ovaj način su od primjene Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu izuzeti Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca-branitelja.
 
USVOJEN PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA 
 
Federalna vlada usvojila je danas Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH 2014.-2016. godina koji će Federalno ministarstvo financija, s popisom prioritetnih programa i projekata u FBiH, dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi pripreme Programa javnih investicija na razini Bosne i Hercegovine. 
 
Nadležna federalna i kantonalna ministarstva dužna su mobilizaciju sredstava (kredita, donacija i budžetskih sredstava) za realizaciju projekata usuglasiti s PJI 2014.-2016. Kako je obrazloženo, temeljni cilj Programa javnih investicija FBiH jeste usuglašavanje razvojnih projekata s realnim izvorima financiranja za njihovu realizaciju. Kako se PJI, pored kandidiranih, sastoji i od projekata s osiguranim izvorima financiranja, čija je realizacija u tijeku, on služi i kao osnova za analizu javnih investicija.
 
Ovaj dokument je za Vladu Federacije BiH sredstvo upravljanja razvojem i podizanja učinkovitosti javnih investicija u Federaciji BiH i osnova prilikom planiranja ulaganja i donošenja investicijskih odluka. 
 
U pripremi PJI-a su sudjelovala nadležna federalna i kantonalna ministarstva, odnosno tijela uprave Federacije BiH i kantona, agencije, zavodi, direkcije i ostale institucije zadužene za koordinaciju i implementaciju sredstava za razvoj i urađen je na temelju pokazatelja, dostavljenim do 10. siječnja 2014. godine.
 
PJI se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja u kandidirane projeke i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i po lokacijama. Kandidirani projekti su oni za koje nisu osigurana sredstva, a sadrže pokazatelje o ukupnoj vrijednosti, odnosno ukupnom iznosu sredstava za njihovu realizaciju. Za projekte u implementaciji postoji važeća i službena odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju, ili je izvjesno njihovo financiranje.
 
Programom javnih investicija obuhvaćeno je ukupno 168 projekata. Njihova ukupna vrijednost je 11.702.496.843 konvertibilnih maraka, od čega se 8.094.129.042 KM odnosi na 72 kandidirana, a 3.608.367.801 KM na 96 projekata u implementaciji.
 
Projekti u implementaciji se financiraju, najvećim dijelom, ino sredstvima, od čega ino kreditima 81,10 posto, ili u iznosu od 2.744.523.029 KM. Domaće financiranje se, najvećim dijelom, odnosi na proračunska sredstva od 410.429.817 KM.
 
Na implementaciju ovih projekata je do 31.12.2013. godine utrošeno 1.980.690.511 KM ili 54,89 posto njihove ukupne vrijednosti, od čega je u 2013. godini 669.079.688 KM ili 63,28 posto od ukupno planiranih za tu godinu. 
 
Za 2014. godinu planirana su ukupna sredstva od 868.633.402 KM, od čega se 8,11 posto odnosi na proračunska, 76,59 posto na ino kredite, a 15,30 posto na ostale izvore finansiranja.
 
DONIJETI ZAKON O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI
 
Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u svojstvu obrađivača i predlagača, pokrene aktivnosti za izradu Zakona o psihološkoj djelatnosti u Federaciji BiH. 
 
U tom cilju će ovo ministarstvo utemeljiti radnu skupinu u koju će biti uključeni predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministarstva zdravstva, te Društva psihologa u FBiH (DPFBiH), koje je i iniciralo izradu i donošenje Zakona. 
 
Budući da je riječ o specifičnoj znanstveno-stručnoj oblasti nad kojom nije jasno utvrđena nadležnost bilo kojeg ministarstva, DPFBiH je smatralo potrebnim da se Vlada Federacije BiH očituje o ovom pitanju.
 
O IZVRŠENJU STRATEGIJE ZA IZJEDNAČAVANJE 
MOGUĆNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM U FBiH
 
Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o izvršenju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH (2011.-2015.) za period 2011.-2013. godina. 
 
U Izvještaju se, između ostalog, navodi da, iako su u izradu i usaglašavanje Strategije, a zatim prezentaciju i promociju bili uključeni svi nadležni federalni i kantonalni organi, organizacije osoba sa invaliditetom sa svih razina organizovanja, kao i politička i akademska zajednica, evaluacija implementacije Strategije koju je provelo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, dala je zabrinjavajuće rezultate. Od 79 evaluacijskih upitnika upućenih na adrese nadležnih federalnih i kantonalnih institucija, odgovor je došao od 21 institucije. Sa federalnog nivoa odgovore su dostavili Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Uz Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, ovo jesu ključni, ali ne i jedini važni resori u kojima se rješavaju pitanja od značaja za položaj osoba sa invaliditetom. 
 
Iz Izvještaja se može zaključiti da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke s odgovornošću pristupilo svojoj ulozi u pogledu izvršavanja ciljeva Strategije koji su postavljeni za sektor obrazovanja, ali i da ima još puno obaveza. 
 
Posebno je bitno (u upitniku nije precizirano) pitanje usklađivanja propisa sa odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom, vođenje podataka u svrhu kreiranja rješenja i unaprjeđenja stanja u ovoj oblasti, kao i uspostavljanje suradnje s relevantnim domaćim i međunarodnim subjektima. Uočeno je i da nije bilo aktivnosti na inkluziji osoba sa invaliditetom u sistemu visokog obrazovanja, što je Strategijom obuhvaćeno kao bitno pitanje.
 
INFORMACIJA TUŽITELJSTVA HNK
 
Vlada Federacije BiH razmatrala je danas informaciju Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona o dosad preduzetim koracima na osnovu podnesenih izvještaja o počinjenim krivičnim djelima koji se tiču zloupotreba u postupku privatizacije u pojedinim pravnim osobama.
 
Informacija Kantonalnog tužiteljstva odnosi se na privatizacije preduzeća iz grupe „Soko“ d.d. Mostar, „Rudara“ d.d. Konjic, „Granita“ d.o.o. Jablanica i „Petrola“ d.d. Ljubuški.
 
Kako je danas federalni premijer informirao članove Vlade, s terena sve češće stižu informacije o sumnjivo privatiziranim preduzećima, koje će, kao i dosad, biti proslijeđene nadležnim tužiteljstvima. 
 
INFORMACIJA O POLOŽAJU ŽRTAVA RATNOG SILOVANJA U BiH
 
Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o položaju žrtava ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini. Ovaj dokument izražava opredjeljenje Vlade da se, u okviru svojih nadležnosti i kapaciteta, uključi u razvijanje optimalnog koncepta podrške i zaštite ove populacije.U Informaciji se navodi da je Komitet Ujedinjenih naroda za prevenciju torture, nehumanog i degradirajućeg tretmana, prilikom razmatranja posljednjeg izvještaja iz 2010. godine, Bosni i Hercegovini izdao preporuke koje se odnose na žrtve seksualnog nasilja. Tom prilikom izražena je ozbiljna zabrinutost što definicija ratnih zločina seksualnog nasilja u Krivičnom zakonu nije u skladu s definicijom po međunarodnim standardima i praksom međunarodnih sudova i da nedostaju tačni i ažurirani podaci o broju žrtava ratnog zločina silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja. Stoga je preporučena izmjena i dopuna Krivičnog zakona i kroz državni zakon eksplicitino priznanje i zaštita ovih žena kao civilnih žrtava rata. Traži se i dodjela finansijskih sredstava kao adekvatna socijalnu pomoć za njih, uključujući i zdravstveno osiguranje i smještaj. 
 
U Federaciji BiH je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, kojim je definirano da se „posebnom kategorijom civilnih žrtava rata smatraju osobe koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje”. Ovoj kategoriji žrtava utvrđeno je pravo na materijalnu naknadu i iznosi 70 posto mjesečnog iznosa lične invalidnine ratnih vojnih invalida prve grupe, odnosno, jednako je iznosu koji pripada civilnoj žrtvi rata prve grupe. 
 
Žrtve ratnog silovanja u FBiH ovo pravo ostvaruju od 2006. godine, a prema poslednjim podacima iz februara ove godine ovo pravo je ostvarivalo 789 korisnika. Ovo je daleko ispod broja koji proizilazi iz evidencija nadležnih vladinih i nevladinih institucija i organizacija koje su tokom i poslije rata prikupljale i vodile ove podatke, a razlog je što i, pored dobrobiti koje mogu ostvariti, ove žrtve ostaju u sjeni svog traumatskog iskustva i ne traže svoja prava.
 
U cilju stvaranja pretpostavki da na jedinstven i sveobuhvatan način budu uređeni podrška i zaštita ove grupe žrtava rata u BiH, Federalna vlada uputila je inicijativu Vijeću ministara BiH da, što je moguće prije, pristupi razmatranju i usvajanju dokumenta „Program za žrtve ratnog silovanja, seksualnog zlostavljanja i torture i njihove porodice u BiH 2013. - 2016.”, čiju izradu je vodilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
FINANSIJSKE ODLUKE
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 20.000 konvertibilnih maraka Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na ime međunarodne konferencije „Izazovi u zapošljavanju u vrijeme ekonomske krize”. Ovo ministarstvo, u saradnji s Uredom atašea za socijalna pitanja Austrijske ambasade, planira organizovati ovu konferenciju s ciljem analize trenutnog stanja u oblasti zapošljavanja u Federaciji BiH, kao i mogućnosti u prevazilaženju problema visoke stope nezaposlenosti.
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača” utvrđenog Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu trgovine u iznosu od 75.000 KM. Izbor korisnika ovih sredstava vršit će, na osnovu javnog poziva, komisija koju imenuje federalni ministar trgovine. 
 
Nakon utvrđivanja, Vlada FBiH je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju projekta „Razvoj infrastrukture u Goraždu” uputila Parlamentu Federacije BiH na usvajanje.
 
Ovom odlukom bit će prihvaćeno zaduženje Federacije u iznosu od 22.500.000 saudijskih rijala, ili šest miliona američkih dolara, s rokom otplate od 25 godina, grace periodom od pet godina i kamatnom stopom od dva posto. 
 
Sredstva su namijenjena za realizaciju Projekta „Razvoj infrastrukture u Goraždu” koji se sastoji od podprojekata Sanacija sekundarne vodovodne mreže na području Općine Goražde, Izgradnja mosta u naselju Vitkovići i Modernizacija lokalnih i nekategorizovanih puteva i gradskih ulica.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH donijela je Odluku koja utvrđuje kriterijie za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, te u Komisiju za provođenje postupka izbora članova ovog odbora imenovala Marka Musića (predsjednik), Vedada Nezirića, Jasenka Muharemagića, Gorana Miraščića i Širazu Jahić. 
 
Kroz tri odluke, Federalna vlada je Nadzornom odboru "UNIS Ginexa" d.d. Goražde dala prethodne saglasnosti za imenovanje Jusufa Hubjera za vršioca dužnosti direktora, Munevere Fočo za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove, te Sadika Korjenića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju ovog privrednog društva. Sva imenovanja su na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora na osnovu javnog konkursa.
 
Vlada FBiH dala je danas prethodnu saglasnosti da Ante Krešić, Dragi Žujo, Sejad Čolak, Anita Čolak, Irma Memić i Nevenka Sušac budu imenovani za privremene članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Hrvatske telekomunikacije dioničko društvo Mostar. Imenovanje je na period do najviše tri mjeseca, počev od dana donošenja odluke Skupštine Društva. Nadzornom odboru ovog preduzeća istekao je mandat, a još nije provedena konkursna procedura za izbor i imenovanje novih članova.
 
U Tijelo za pregovore sa Nezavisnim sindikatom zdravstvenih radnika uposlenih u zdravstvu u FBiH, a u vezi s pokrenutim pregovorima za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u ovoj oblasti, danas su imenovani Ankica Radić, Blago Senjak, Nikola Grubešić, Elvis Beganović, Muhamed Muharemović, Eldan Lokmić, Marina Bera, Nermin Muratspahić i predstavnik Ureda Premijera Vlade Federacije BiH.
 
Danas su van snage stavljene ranija Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor ovih kandidata. Istovremeno, donesena je nova Odluka o kriterijima i doneseno novo Rješenje o imenovanju Komisije za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora, koju čine Mehmed Cero, Adnan Džindo, Damir Morić, Dejan Vračić i Jasenko Muharemagić.
 
Van snage su stavljeni i Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Rješenje o imenovanju članova Konkursne komisije. Doneseni su nova Odluka o kriterijima i imenovana nova Komisija u sastavu Admir Mujanović, Muris Hadžić, Snježana Bodnaruk, Igor Stojanović i Amira Mašović.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.30 sati.
 
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE