2. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.03.2007.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG BUDŽETA FBiH ZA 2007. GODINU

Na sjednici, održanoj danas u Sarajevu, Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog budžeta Federacije za 2007. godinu i Prijedlog zakona o njegovom izvršenju i, po hitnom postupku, uputila ove dokumente u parlamentarnu proceduru.

Visina ovogodišnjeg federalnog budžeta, prema danas utvrđenom Prijedlogu koji je sačinjen u skladu sa prijedlozima i mišljenjima iznesenim u parlamentarnoj raspravi o Nacrtu, iznosi 1.459,6 miliona KM, što je za 320 miliona KM više od prošlogodišnjeg budžeta.

Planirani ukupni prihodi i primici budžeta iznose 1.406,7 miliona KM. U njihovoj strukturi 69 posto otpada na porezne, a l7 posto na neporezne prihode.

Planirani rashodi i izdaci iznose 1.459,6 miliona KM, što predstavlja povećanje od 320 miliona KM u odnosu na iste u prošloj godini.

Ovako utvrđen iznos budžeta FBiH za ovu godinu, veći je za 160 miliona KM u odnosu na predloženi u Nacrtu ovog dokumenta. Ovim iznosom, između ostalog, obuhvaćeni su novi transferi koji se odnose na potporu održivom povratku na području općine Srebrenica, socijalni sektor, sektore poljoprivrede i zdravstva, te finansiranje nižih nivoa vlasti. Na ovaj način, uvažena je većina primjedaba iz parlamentarne rasprave koja se odnosila na potrebu implementacije zakona i drugih propisa iz socijalnog sektora.

Vlada je danas razmatrala i pripreme za izradu ovogodišnjeg, kao i programa rada za naredne četiri godine i, u vezi s tim, utvrdila zadatke i obaveze federalnih ministarstava.

Danas je donijeta Odluka o davanju saglasnosti na produženje boravka pet pripadnika bh. kontingenta civilne policije sa područja Federacije BiH u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji, za period od 27.maja do 27.novembra 2007.godine.

* * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 13:45 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE