2. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.03.2007.
ONASA

SARAJEVO, 30. MARTA (ONASA) - U Sarajevu je pocela vanredna sjednica Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH, na kojoj bi trebao biti usvojen Prijedlog budžeta Federacije BiH za ovu godinu, te Nacrt zakona o njegovom izvršenju.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvatio je 7. marta Nacrt budžeta Federacije BiH za ovu godinu, kojeg je raniji saziv Vlade predložio u iznosu od 1,313.182.000 KM.

"Nova Vlada ce krenuti u realizaciju obaveza preuzetih usvajanjem novih zakona. Predloženi budžet bice uvecan sa prihodne strane u odnosu na usvojeni Nacrt budžeta", istakao je danas novi premijer Federacije BiH Nedžad Brankovic, cije je imenovanje zajedno sa još 16 ministara u Vladi Federacije BiH podržao Zastupnicki dom na jutrošnjoj vanrednoj sjednici.

Vlada Federacije BiH danas je u pauzi zadsjedanja Zastupnickog doma, a u skladu sa prijedlozima i mišljenjima iznesenim u parlamentarnoj raspravi o Nacrtu budžeta, utvrdila budžet Federacije BiH u iznosu od 1.459,6 miliona KM, što je za 320 miliona KM više od prošlogodišnjeg budžeta.

Planirani ukupni prihodi i primici budžeta iznose 1.406,7 miliona KM, a u njihovoj strukturi 69 posto otpada na porezne, a 17 posto na neporezne prihode.

Planirani rashodi i izdaci iznose 1.459,6 miliona KM, što predstavlja povecanje od  320 miliona KM u odnosu na prošlu godinu.

Ovako utvrden iznos budžeta Federacije BiH za ovu godinu veci je za 160 miliona KM u odnosu na predloženi u nacrtu ovog dokumenta. Ovim iznosom, izmedu ostalog, obuhvaceni su novi transferi koji se odnose na podršku održivom povratku na podrucju opcine Srebrenica, socijalni sektor, sektore poljoprivrede i zdravstva, te finansiranje nižih nivoa vlasti.

Na ovaj nacin, uvažena je vecina primjedaba iz parlamentarne rasprave koja se odnosila na potrebu implementacije zakona i drugih propisa iz socijalnog sektora.

Da bi budžet Federacije BiH bio operativan, mora ga usvojiti i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, cije je sjednica zakazana za ponedjeljak.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE