2. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.03.2007.
Dnevni red
  1. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  3. Priprema za izradu četvorogodišnjeg Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na produženje misije pripadnicima bh. Kontingenta civilne policije sa područja FBiH u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE