110. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.04.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 109. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 09.04.2014. godine i Zapisnika 45. hitne sjednice održane 15.04.2014. godine telefonskim putem
2. Izvještaj o isplaćenim naknadama članovima radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe za period 01.01.-31.12.2013. godine
3. Informacija u vezi sa izvršenim privatizacijama preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
4. Informacija o zahtjevima Plenuma građana i građanki Federacije Bosne i Hercegovine
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite – skraćeni postupak
6. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju BiH ˝Sliv rijeke Une˝ za period 2007. do 2027., koje je podnijela Skupština Unsko – sanskog kantona
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, koju su podnijeli Milenko Rimac, v.d. direktor Univerziteta u Zenici i Dževad Zečić, rektor Univerziteta u Zenici
8. Prijedlog uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja“ za privredno društvo Em-Oniks d.o.o. Lukavac
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“ za privredno društvo Suman d.o.o. Gračanica u iznosu od 250.000,00 KM
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i tendersku dokumentaciju
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva "Energopetrol" d.d. Sarajevo
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Em-Oniks d.o.o. Lukavac u iznosu od 168.000,00 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rešenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Hering d.d. Široki Brijeg u iznosu od 200.000,00 KM
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rešenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. GodinuFederalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Kismet d.o.o. Doboj Istok u iznosu od 200.000,00 KM
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rešenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Koteks d.o.o. Tešanj u iznosu od 180.000,00 KM
e) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Lafat Komerc d.o.o. Kalesija u iznosu od 200.000,00 KM
f) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - ostala domaća pozajmljivanja" privrednom društvu Variplast d.o.o. Gračanica u iznosu od 200.000,00 KM
14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 992.217,02 KM
15. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za razrješenje sa dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove - člana Uprave JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu za period 01.01.-31.12.2012. godine
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2014. godinu
18. Prijedlog odluke o osvajanju Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
22. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (za finansiranje troškova tradicionalnog druženja povodom Dana Zlatnih ljiljana)
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (za finansiranje troškova održavanja 11. sportskih igara RVI BiH)
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (za finansiranje troškova održavanja 15. sportskih igara HVIDR-e HVO HB)
23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
24. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
25. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
26. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa
27. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.
b) Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.
28. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 182,20 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 3.254,06 KM)
c) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 128.438,05 KM)
d) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 13.416,16 KM)
e) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 19.794,95 KM)
f) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 16.819,90 KM)
g) Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (iznos: 910,77 KM)
29. Izvještaj Komisije za utvrđivanje prijedloga liste - korisnika sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu dodijeljenih Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog izjašnjenja na Instrukcije Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini o ukidanju i prestanku primjene Odluke o utvrđivanju jediničnih iznosa naknade za poticaj proizvodnje električne energije iz OIEiK za 2013. godinu
31. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Zaključka V. broj: 648/2013 od 20.06.2013. godine (likvidacija Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine), sa Prijedlogom zaključaka
32. Izvještaj o radu Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata, za period septembar 2013. godine-mart 2014. godine sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija o stanju „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, za period 1.1. do 31.3.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
a) Pregled utroška sredstava „Tekuća rezerva Premijera“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.1. do 31.3.2014. godine
b) Pregled utroška sredstava „Tekuća rezerva Dopremijera - 1“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.1. do 31.3.2014. godine
c) Pregled utroška sredstava „Tekuća rezerva Dopremijera - 2“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.1. do 31.3.2014. godine
34. Informacija o pripremama i realizaciji programa: OPEC Fond za međunarodni razvoj, Saudijski fond za razvoj, CEB – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ i Regionalni stambeni program, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o realizaciji tačke 3. Zaključka V. broj: 331/2014 od 27.02.2014. godine (definisanje politike zaštite okoliša i naplate okolišnih naknada za djelatnost istraživanja i eksploatacije nafte i gasa), sa Prijedlogom zaključka
36. Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2013. godine sa Prijedlogom zaključka
37. Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa, sa Prijedlogom zaključka
38. Informacija o realizaciji Odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine Hotel "Đuro Salaj", sa pripadajućim zemljištem u Gradcu, Republika Hrvatska, sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija o sudskim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
40. Informacija o toku aktivnosti na primopredaji zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
41. Informacija o realizaciji Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
42. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica
43. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
a) dostavljenog na Zahtjev broj: 03-31-404/2014-NK od 31.03.2014. godine po rješenju Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak
b) dostavljenog na Zahtjev broj: 03-31-387/2014-NK od 26.03.2014. godine po rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
c) dostavljenog na Zahtjev broj: 03-31-389/2014-NK od 26.03.2014. godine po rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
d) dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-422/2014-NK od 01.04.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak
44. Programi rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli za 2013. i 2014. godinu sa Prijedlogom odluke
45. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
46. Programi rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću za 2013. i 2014. godinu sa Prijedlogom odluke
47. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
48. Programi rada Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici za 2013. i 2014. godinu sa Prijedlogom odluke
49. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
50. Programi rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2013. i 2014. godinu sa Prijedlogom odluke
51. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
52. Programi rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju za 2013. i 2014. godinu sa Prijedlogom odluke
53. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
54. Programi rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu za 2013. i 2014. godinu sa Prijedlogom odluke
55. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
56. Program rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru za 2013. i 2014. godinu sa Prijedlogom odluke
57. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
58. Akti u vezi sa poslovanjem JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. sa Prijedlogom zaključka
a) Izvještaj o radu JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. sa bilansom stanja i uspjeha za period od 01.01. -31.12. 2013. godine
b) Izvještaj o radu Odbora za reviziju za period od 01.01.-31.12. 2013. godine
c) Izvještaj o radu privremenog Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o.
d) Plan poslovanja JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. za 2014. godinu
e) Prijedlog načina pokrića gubitka JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o.
f) Trogodišnji plan poslovanja JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. za period 2014.-2016. godina
g) Prijedlog zaključka
59. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
60. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
61. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova/Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnoj upravi policije za raspisivanje javnog konkursa za popunu 15 (petnaest) upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika
62. Zahtjevi za davanje saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prijem državnih službenika, sa Prijedlogom zaključka
63. Inicijativa za dodjelu sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za provedbu projekta "Roditeljska kuća" Udruženju "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH", sa Prijedlogom zaključka
64. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Finansijskoj policiji
65. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
66. Informacija o stanju u oblasti lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, sa posebnim osvrtom na cijene lijekova i prijedlogom mjera i aktivnosti, sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-37-8258/14 od 08.04.2014. godine
67. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „UNA“
68. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera za bibliotečku djelatnost“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera za Fond za izdavaštvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
f) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera za institucije nauke i kulture od značaja za BiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
69. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu trgovine za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika sa Prijedlogom zaključka
70. Informacija o zahtjevu privrednog društva "Control-H" d.o.o. Mostar u pogledu obavljanja kontrole kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu sa Prijedlogom zaključka
71. Prijedlog zaključka o formiranju Radne grupe

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE