108. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.04.2014.
Saopćenje o radu

 ODOBRENO IZDVAJANJE 760.000 KM

Vlada FBiH je, na današnjoj 108. sjednici u Sarajevu, donijela tri odluke o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

U prvoj odluci riječ je o 250.000 konvertibilnih maraka namijenjenih sanaciji korita i vodopada rijeke Plive u Jajcu. Sredstva su namijenjena uređenju pristupa platou vodopada izgradnjom drvenog pješačkog turističkog mosta, sanaciji spoljnjeg dijela sedrenog masiva i izgradnju vidikovca za turiste na desnoj strani vodopada.

Isti iznos je, drugom odlukom, određen za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapove Kravice i Koćuše. Bit će izgrađeni pješačko-turistički most i pješačke staze na tom užem lokalitetu.

Treća današnja odluka odnosi se na odobravanje 260.000 KM za drugu fazu revitaliziranja Pašine tabije u Počitelju.

EMISIJA DIONICA ELEKTROPRIVREDE BiH

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je danas Vladu FBiH s Informacijom o aktivnostima na emisiji dionica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zatvorenom ponudom poznatom kupcu - Federaciji Bosne i Hercegovine - s pravom preče kupnje ostalim postojećim dioničarima JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.

Prihvaćen je Izvještaj o procjeni vrijednosti udjela FBiH u sedam rudnika na dan 31. decembar 2008. godine, koji je sačinila procjeniteljska (revizorska) „PriceWaterhouseCooper“ kuća, a prema kojem ukupna procijenjena vrijednost udjela FBiH iznosi 81.804.238 konvertibilnih maraka.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo da putem Skupštine Elektroprivrede BiH preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi bio okončan postupak emisije ovih dionica.

SAGLASNOST MEĐUNARODNOM FORUMU „BOSNA“

Vlada FBiH dala je Međunarodnom forumu „Bosna“ saglasnost za korištenje zemljišne čestice „Bregava“ u Stocu, površine 73.600 m2, radi obnove, rekonstrukcije i korištenja objekta Podgradske mlinice, na period od petnaest godina.

Međunarodni forum „Bosna“ je dužan da izvrši rekonstrukciju Podgradske mlinice u skladu sa Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, i o tome izvijesti Vladu Federacije BiH, te da osigura potrebne dozvole u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je zadužila da vrše nadzor nad provođenjem današnje odluke.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.25 sati.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE