108. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.04.2014.
Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice Međunarodnom forumu Bosna
3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju donjeg toka rijeke Trebižat, slapovi Kravice i Koćuše“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju Počitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
4. Informacija o blokadi uknjiženja imovine ArcelorMitall Zenica d.o.o. Zenica od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
5. Informacija o aktivnostima na emisiji dionica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zatvorenom ponudom poznatom kupcu Federaciji Bosne i Hercegovine, sa pravom preče kupnje ostalim postojećim dioničarima JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo sa Prijedlogom zaključka
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje popratnog akta
7. Prijedlog zaključaka koji su proizašli sa tematske, 107. sjednice, održane sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i predstavnicima Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, koji je podnio Klub hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE