107. tematska sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.04.2014.
Dnevni red

1. Analiza ekonomsko-socijalne situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa prijedlozima mjera za prevazilaženje krize

Utorak,
20. august 2019.
VIŠE