44 . hitna sjednica Vlade Federacije BiH (telefonska)

Sarajevo, 01.04.2014.
Saopćenje o radu

 
Izjašnjenje na amandmane

Danas je Vlada Federacije BiH održala 44. hitnu (telefonsku) sjednicu kako bi se izjasnila o amandmanima uloženim na prijedloge dva zakona ranije upućena u parlamentarnu proceduru.

Riječ je o amandmanu kojeg je na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu podnio Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, te o amandmanima na Prijedlog zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koje su, u istom parlamentarnom domu, podnijele zastupnice Tanja Vučić i Ljilja Zovko i zastupnik Predrag Kožul.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE