105. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.03.2014.
Dnevni red

 1. Informacija o trenutnom provođenju mjera u okviru šestog pregleda po Stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom
2. Prednacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom
3. Prednacrt zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana
4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju BiH ˝Sliv rijeke Une˝za period 2007. do 2027., koje je podnio Mahmut Alagić poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnijela gđa. Belkisa Vehabović, poslanik u Predstavničkom domu Federacije BiH, amandmane koje je podnijela gđa Jasmina Zubić, poslanik u Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i amandmane gosp. Predraga Kožula i gosp. Željka Tomića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o naftnim derivatima Bosne i Hercegovine koje je podnio Predrag Kožul, poslanik u Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, koje je podnio Davor Pehar, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koje je podnio Mirza Ustamujić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Vranica" za period 2008. do 2028. godine
10. Prijedlog uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja
11. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-177, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnim organizacijama, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 2013-178, zastupanim po punomoćnicima Amili, Omaru i Vedranu Eteroviću, advokatima iz Sarajeva)
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi broj: 01/2014, za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać, zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi, broj: 02/2014, za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
e) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi, broj: 03/2014, za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
f) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi, broj: 04/2014, za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
g) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi, broj: 05/2014, za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
h) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi, broj: 06/2014, za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
i) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi, broj: 07/2014, za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom i izvršnom presudom uposlenicima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni ured Bihać (zastupanim po punomoćnicima Hodžić Salihu i Hergić Edinu, advokatima iz Bihaća)
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita – trajni revolving fond
14. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za obilježavanje značajnih datuma“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca - branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja - udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog - domovinskog rata“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
f) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
15. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o odobravanju utroška dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta" utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
c) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – Ostala domaća pozajmljivanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
d) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – Ostala domaća pozajmljivanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
e) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – Ostala domaća pozajmljivanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
16. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
17. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj:102-050-0000107668 otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni agromediteranski zavod Mostar
18. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj:102-050-0000110287 otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni agromediteranski zavod Mostar
19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, sa Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
21. Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom odluke
22. Izvještaj o radu i stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
23. Plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Prijedlogom oduke
24. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
26. Plan rada Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom odluke
27. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog komunikacijskog akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom odluke
30. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o radu i aktivnostima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
33. Program rada Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Planom inspekcijskog nadzora za 2014. godinu i Prijedlogom odluke
34. Izvještaj Federalne direkcije robnih rezervi za period 01.10.2013. godine - 31.12.2013. godine sa Prijedlogom zaključka
35. Akcioni plan za period od 01.12.2013. - 01.12.2015. Segment 1 - IPA 2009, Projekt "Vodoopskrba i odvođenje otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine", sa Prijedlogom zaključaka
36. Prijedlog izjašnjenja na Odluku o zaštiti zdravstvenog sistema Zapadnohercegovačkog kantona, broj: 01-02-2-XXXVI-1405/13 od 06.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
37. Informacija u vezi Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-52/13 od 11.02.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
38. Informacija o zahtjevu Sindikalne podružnice privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija o Zahtjevu privrednog društva "Klas" d.d. Sarajevo za saglasnost za prolongiranje roka za zanavljanje merkantilne pšenice u vlasništvu Federalne direkcije robnih rezervi, sa Prijedlogom zaključka
40. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za iznalaženje lokacije za skladištenje radioaktivnog otpada ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
42. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za prijem državnog službenika, sa Prijedlogom zaključka
43. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključka
44. Prijedlog zaključka o načinu izračuna iznosa penzije za dobitnike najviših ratnih priznanja koji nemaju lični ili formacijski čin
45. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i razvoj
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko - finansijske poslove
d) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS "Vitezit" d.o.o. Vitez za imenovanje vršioca dužnosti direktora
46. Zahtjev Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za izdvajanje sredstava s pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, u cilju finansijske pomoći Udruženju veterana Odreda policije "Bosna" Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
47. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
48. Informacija o problematici deponija u Mostaru sa Prijedlogom zaključka

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE