3. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 05.04.2007.
ONASA

SARAJEVO, 05. APRILA (ONASA) - Vlada Federacije BiH danas je razmatrala i usvojila izvještaje Štaba i Uprave civilne zaštite (CZ) Federacije BiH o radu u prošloj godini.

Kako je saopćila Služba za informiranje Federalne Vlade nakon sjednice u Mostaru, Štab CZ Federacije BiH se, kao strucno-operativno tijelo, bavio svim aktuelnim pitanjima zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreca.

Posebna pažnja poklonjena je utrošku 344.000 KM odobrenih opcinama kao pomoc za saniranje posljedica prirodnih i drugih katastrofa u 2005. godini.

Štab CZ je prošle godine raspolagao sa 150.000 KM odobrenih sredstava, od cega je za svoje aktivnosti utrošio 116.100 KM, ili 77,7 posto.

Nakon donošenja Zakona o zaštiti i spasavanju, Štab CZ se angažirao da na lokalnim nivoima vlasti ubrza organiziranje struktura civilne zaštite.

Ovaj posao nije završen u 31 opcini, gdje nisu ustrojeni operativni centri CZ.

Uprava CZ je u prošloj godini u budžetu imala ukupno 7,9 miliona KM, a utrošila je 3,308 miliona KM, što znaci da je na racunu ostalo neutrošenih 4,060 miliona KM.

Uprava CZ je izradila preostale podzakonske propise i akte, cime se omogucava izvršavanje svih obaveza prema Zakonu o zaštiti i spasavanju.

* * *
SARAJEVO, 05. APRILA (ONASA) – Vlada Federacije BiH imenovala je danas pet clanova koji ce je zastupati u zajednickom tijelu oba doma Parlamenta Federacije BiH radi provedbe cjelokupne procedure odabira likovnog rješenja znamenja Federacije BiH.

Imenovani su federalni ministar pravde Feliks Vidović, ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Mušić, direktor Ureda za zakonodavstvo Željko Silađi, pomoćnik ministra za pravdu Džemaludin Mutapčić i naćelnik Odjeljenja za opće i zajedničke poslove u Ministrstvu pravde Federacije BiH ?orde Mišeljić.

Ova grupa je zadužena da za Vladu Federacije BiH pripremi analizu svih pravnih i finansijskih aspekata postupka promjene federalnih obilježja, saopćio je Ured za informiranje Federalne vlade.

Na današnjoj sjednici u Mostaru Vlada je imenovala Seida Kapetanovića za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća (JP) Željeznice Federacije BiH na period do kraja mandata postojećeg odbora.

Nakon razmatranja Izvještaja Komisije za utvrđivanje kandidata za ćlana Komisije za koncesije Federacije BiH, donesena je odluka o poništenju raspisanog Javnog konkursa na koji je stigla 31 prijava, od kojih samo jedna s potpunom dokumentacijom. Stoga je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da, u saradnji s drugim ministarstvima, napravi prijedlog modela po kojem bi se utvrdili jedinstveni kriteriji i metodologija vođenja konkursnih postupaka iz nadležnosti Federalne vlade. Pri tome posebno treba voditi računa o ustavnoj obavezi o konstitutivnosti naroda, te potrebi ravnomjerne regionalne zastupljenosti.

Vlada Federacije BiH imenovala je danas i meduresornu Radna grupa, na čelu s predsjednikom Stipom Buljanom, za izradu zakona kojim će se regulirati plate i druga primanja članova upravljanja u federalnim institucijama u kojima je Federacija BiH osnivač ili ima većinsko vlasništvo.

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Komisije za administrativna pitanja. Prema novoj odluci, u Komisiju su imenovani federalni ministar pravde (predsjednik), federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, sekretar Vlade Federacije BiH i šef Kabineta federalnog premijera (članovi).

* * *
SARAJEVO, 05. APRILA (ONASA) – Vlada Federacije BiH je danas donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava naplacenih izdavanjem GSM licence za Federaciju BiH, cime je osigurano milion KM namijenjenih izgradnji pristupne ceste Pribilovci - Karaotok, za potrebe održavanja Svjetskog ribolovnog prvenstva.

Odobrena sredstva realizirace Opcina Capljina, na cijem ce teritoriju biti održano ovo prvenstvo, saopcio je Ured za informiranje Vlade Federacije BiH nakon sjednice Vlade održane u Mostaru.
Vlada je ranije, u dva navrata, sudjelovala u finansiranju pripremnih radnji za održavanje ovog prvenstva, kao što je izgradnja potrebnih objekata, što je konkretan doprinos i poticaj razvoju ne samo sporta, vec i infrastrukture, turizma i zaštite okoliša.

Održavanje ove manifestacije finansijski ce pomoci i država BiH i Republika Srpska (RS).

Cijeni se da je Svjetsko ribolovno prvenstvo, s ucešcem oko 1.000 takmicara, najveci sportski dogadaj u BiH poslije Zimskih olimpijskih igara (ZOI) 1984. godine odr

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE