103. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.03.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 101. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.02. i 06.03.2014. godine
2. Informacija o blokadi namjenskog računa Hidrogradnje d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama-skraćeni postupak, čiji je predlagač Sead Omerbegović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o usvajanju Metodologije za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima Evropske unije
5. Prijedlog odluke o odobravanju kratkoročnog prenosa sredstava sa računa glavnice Revolving fonda Projekt EAF SME - osnovno finansiranje na račun namjenskog depozita Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje posebnog namjenskog podračuna
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Arhivu Federacije
8. Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (na ime pomoći radnicima privrednog društva "Vranica" d.d. Sarajevo)
10. Prijedlog odluke o provođenju Projekta pružanja savjetodavnih usluga u oblastima javno-privatnog partnerstva i hemodijalize u Federaciji Bosne i Hercegovine
11. Informacija o problematici finansiranja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i potrebi saniranja utvrđenog gubitka fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini sa Prijedlogom zaključaka
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Federalnom pravobranilaštvu-Federalnom pravobraniteljstvu za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (upravni spor po tužbi tužitelja Općine Vitez radi poništenja upravnog akta - Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju gasovoda na relaciji Zenica - Travnik)
13. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realiziranju tačke 1. Zaključka V. broj: 1611/2013 od 30.12.2013. godine (podaci o iznosima plaća u privrednim društvima u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši upravljanje na osnovu učešća državnog kapitala)
14. Informacija o trenutnom stanju provođenja stečajnog postupka u IP „Krivaja“ d.o.o., sa Prijedlogom zaključaka
15. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 989/2013 od 18.09.2013. godine (način rješavanja dugovanja Općine Kladanj po osnovu Ugovora o kreditu za sanaciju komunalne infrastrukture) sa Prijedlogom zaključka

16. Informacije i izjašnjenje u vezi sa neprovođenjem presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
17. Informacija o provedbi odluka sudova iz kojih proističu obaveze za Federaciju Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
18. Prijedlozi odluka o davanju prethodne saglasnosti
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora
19. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje direktora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa
20. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo
21. Informacija o blokadi imovine preduzeća kod procesa privatizacije, sa Prijedlozima zaključaka
22. Prijedlozi akata potrebnih za provođenje procedure izbora dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
e) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
f) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
23. Informacija u vezi tužbi zaposlenika JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj, podnesenih radi isplate razlike plata po odredbama granskog Kolektivnog ugovora sa Prijedlogom zaključka
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva „Unis“ d.d. Sarajevo
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo
26. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za prijem dva pripravnika visoke stručne spreme u okviru projekta koji realizira Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
27. Prijedlog odluke o privremenoj obustavi ličnih invalidnina za korisnike prava iz općina Posušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE