102. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 13.03.2014.
Saopćenje o radu

O KONTROLI ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA
IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada Federacije BiH je u današnjem nastavku 102. sjednice u Sarajevu, ramatrala Informaciju o nasilnom sprječavanju rada federalnih upravnih jedinica - Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze i sprječavanja provođenja Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u općinama Posušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg.

Vlada je danas zatražila od Parlamenta FBiH održavanje tematske sjednice o provođenju revizije u oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da pripremi prijedlog odluke o privremenoj obustavi isplate ličnih invalidnina za korisnike u općinama koje nisu dostavile potrebnu dokumentaciju. Svi koji u međuvremenu dostave dokumentaciju, a to je moguće i pojedinačno, bit će odmah uvršteni na isplatni spisak.

Svim ostalim korisnicima isplate idu predviđenom dinamikom.

SREDSTVA ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Informaciju o raspodjeli sredstava institucijama nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu koju su sačinili Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i saglasna je sa prijedlogom utvrđenih iznosa po korisnicima navedenim u ovoj informaciji.

Federalna vlada naložila je ovim ministarstvima da usvojenu raspodjelu sredstava institucijama nauke i kulture od značaja za BiH, ugrade u Programe utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, svako u okviru svoje nadležnosti.

Realizujući opredjeljenje Vlade Federacije BiH da bude riješeno pitanje rada ovih institucija poduzete su konkretne mjere, pa je tako 25. februara ove godine održan sastanak ministara sa predstavnicima osam institucija (Zemaljski muzej BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka BiH, Historijski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Biblioteka za slijepe i slabovidne osobe BiH i Akademija nauka i umjetnosti BiH), na kojem su još jednom analizirani položaj, rad i problemi ovih institucija.

Na osnovu zaključka sa sastanka, sve instuticije dostavile su svoje informacije o radu i broju uposlenih, te su temeljem tih činjenica, ministarstva predložila raspodjelu sredstava obezbijeđenih u Budžetu Federacije BiH za 2014. godinu.

Tako je institucijama za koje je Vlada FBiH izrazila spremnost za privremeno preuzimanje, sufinasiranje i upravljanje na “Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH'', u okviru budžeta za Federalno ministarstvo kulture i sporta predviđeno 600.000 KM i to za Umjetničku galeriju BiH 210.000 KM, Historijski muzej BiH 240.000 KM i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH 150.000 KM.

Na “Transferu za institucije nauke i kulture od značaja za BiH”, u okviru budžeta za Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u iznosu od 800.000 KM predviđeno je 200.000 KM za Biblioteku za slijepa i slabovidna lica BiH, a za Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH 600.000 konvertibilnih maraka.

U budžetu ovog ministarstva u okviru “Transfera za institucije nauke i podsticaj naučno-istraživačkog rada od značaja za Federaciju BiH” predviđeno je 465.000 KM i to za Akademiju nauka i umjetnosti BiH 100.000 KM, Zemaljski muzej BiH 300.000 KM i Kinoteku BiH 65.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje Uprave privrednog društva „Ceste” d.d. Mostar. Istovremeno, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru za imenovanje Gorana Marića za vršioca dužnosti predsjednika Uprave privrednog društva „Ceste” d.d. Mostar na period do šest mjeseci, a Željka Batinovića za v.d. direktora za finansije.

Vlada je danas imenovala Anera Ćurića na dužnost zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru na period od četiri godine.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.30 sati.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE