101. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 06.03.2014.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Cilj Nacrta zakona o porezu na dobit, utvrđenog na današnjoj sjednici Vlade FBiH, jeste poboljšanje rješenja u sadašnjem tekstu Zakona iz 2008. godine, odnosno otklanjanje nedostataka uočenih tijekom primjene Zakona koji su dovodili do dvojbe, te usuglašavanje s drugim zakonskim propisima.

Jedan od razloga za donošenje novog zakona je i uvođenje novih metoda za utvrđivanje transfernih cijena, koje se javljaju u transakcijama između povezanih osoba, a koje se razlikuju od cijena koje bi bile postignute da se radi o transakcijama među osobama koje nisu povezane i po cijenama koje su na tržištu. Svi metodi za utvrđivanje transfernih cijena propisani su OECD modelom.

Nedostatak aktualnog zakona ogledao se i u neravnopravnom odnosu oporezivanja podružnica/poslovnih jedinica pravnih subjekata iz entiteta i Brčko Distrikta BiH, tako da su podružnice/poslovne jedinice pravnih osoba iz Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH oslobađane plaćanja poreza na dobit ostvarenu poslovanjem u FBiH, dok takvu beneficiju nisu imale podružnice/poslovne jedinice pravnih osoba iz FBiH.

Pojedine odredbe novog Zakona su dopunjene na temelju prijedloga i sugestija koje su dali tijekom izrade ovoga zakona udruge poslodavaca, Vijeća inozemnih investitora, gospodarske komore, Porezna uprava FBiH, financijske organizacije, MMF, IFC, itd.

Novim Zakonom eliminirana je diskriminacija među pravnim osobama, odnosno obveznicima poreza na dobit. On je harmoniziran s drugim propisima u cilju uspostave jedinstvenog ekonomskog prostora, te prevladava prepreke za inozemna ulaganja.

Vlada se za donošenje potpuno novog propisa u ovoj oblasti odlučila i zato što bi izmjene i dopune obuhvatile više od 50 posto postojećeg Zakona.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE OBITELJI S DJECOM

Temeljni razlog za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, utvrđenih u formi Nacrta na današnjoj sjednici Vlade FBiH, jeste provedba Odluka Ustavnog suda BiH od 30.1.2013. godine, koja je donesena u postupku ocjene ustavnosti članka 18. d, stavak 4. postojećeg Zakona kojim je predviđeno da pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe ne može ostvariti osoba s invaliditetom koji je nastao nakon 65. godine života, a kod kojih je, sukladno mišljenju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, utvrđena potreba za korištenjem ovog prava, te da to pravo te osobe mogu ostvariti po kantonalnom zakonu.

Ovakvu odredbu je Ustavni sud BiH ocijenio neustavnom i diskriminirajućom i naložio njenu izmjenu u roku od šest mjeseci.

POTREBNE SVEOBUHVATNIJE IZMJENE ZAKONA

Vlada Federacije BiH utvrdila je Mišljenje kojim traži odgađanje rasprave o ponuđenom tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova u Federaciji BiH - skraćeni postupak, čiji je predlagač zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Jasenko Selimović.
Kako je obrazloženo, pored predloženih, Federalno ministarstvo prostornog uređenja smatra da Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova treba pretrpjeti i dodatne izmjene i dopune.

Eventualne izmjene i dopune Zakona su usko vezane sa usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri i od čije sudbine zavisi implementacija dvije presude Ustavnog suda Federacije BiH.

MIŠLJENJE NA DOPUNE ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA
RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, danas utvrdila Mišljenje na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, čiji je predlagač Odbor za boračka/braniteljska i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

U Mišljenju se navodi da je Federalna vlada na 94. sjednici, održanoj 9. januara 2014. godine, utvrdila i po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru već 10. januara uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Ovim Prijedlogom je obuhvaćena dopuna člana 2. Zakona, kako je to predložio i Odbor za boračko/braniteljska i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Zato je predloženo da parlamentarni Odbor povuče svoj Prijedlog zakona i da po hitnom postupku bude razmatran Vladin.

NAGRADE SPORTISTIMA

Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta za ostvarene sportske rezultate.

Sredstva u iznosu od 4.500 KM dodijeljena su Atletskom savezu BiH za sportistu Amela Tuku za postavljanje seniorskog državnog rekorda u trčanju na 400 metara i njegovog trenera Halida Sedića, s tim što će 3.000 KM pripasti sportisti, a 1.500 KM treneru. Ovom savezu dodijeljene su i nagrade u iznosu od 6.000 KM za sportistu Hamzu Alića za osvojenu bronzanu medalju u disciplini bacanje kugle na Mediteranskim igrama i njegovog trenera Mehmeda Skendera, kao i 15.000 KM sportisti Mesudu Pezeru za osvajanje prvog mjesta u bacanju kugle na Evropskom prvenstvu za juniore i njegovog trenera Mehmeda Skendera.

Odobrena su sredstva i za dodjelu nagrade od 5.000 KM Stolnoteniskom klubu Mostar za osvojeno Prvenstvo Bosne i Hercegovine u seniorskoj konkurenciji za sezonu 2012/2013.

Ista sredstva odobrena su Stonoteniskom klubu Spin 2012“ za osvojeno prvo mjesto u Premijer ligi Bosne i Hercegovine za žene u sezoni 2012/2013.

Iznos od 41.250 KM dodijeljen je Džudo savezu Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima.

Federalna vlada je saglasna i da se dodijeli nagrada Skijaškom savezu Bosne i Hercegovine za Igora Laikerta, reprezentativca Bosne i Hercegovine u alpskom skijanju za ispunjenje kvalifikacione olimpijske norme za Zimske olimpijske igre 2014. u Sočiju (Rusija), u iznosu od 5.000 KM.

Donesena je i Odluka da se odobri nagrada Savezu sjedeće odbojke BiH za osvojenu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u sjedećoj odbojci u Poljskoj prošle godine u iznosu od 67.500 KM.

Sredstva u iznosu od 15.000 KM odobrena su Hrvatskom ženskom rukometnom klubu Zrinjski za osvojeno prvo mjesto u Premijer ligi BiH u sezoni 2012/2013.

Atletskom invalidskom klubu Čelik odobrena je nagrada od 12.000 KM za sportistkinju Sanelu Redžić za osvojeno treće mjesto u disciplini bacanje kugle na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj i njenog trenera Elvira Krehmića.

Iznos od 11.250 KM odobren je Tekwondo klubu „Zlatni ljiljani“ za osvojenu srebrenu medalju na 1. evropskom klupskom prvenstvu za juniore.

O NAPLATI DOPRINOSA ZA PIO NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na području Brčko Distrikta BiH.

Sporazum će biti potpisan između Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH i ima za cilj rješavanja nastalih problema u vezi sa kontrolom obračuna i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kod uplatilaca doprinosa koji su registrovani na području Brčko Distrikta BiH.

Naime, Vlada Federacije BiH i Vlada Republike Srpske nemaju nadležnost za kontrolu obračuna i naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teritoriji Brčko Distrikta BiH, a Sporazumom daju ovlaštenje Direkciji za finansije Brčko Distrikta BiH da, u ime i za račun entitetskih fondova, vrše kontrolu obračuna i naplatu doprinosa za PIO kod uplatilaca doprinosa koji su registrovani na području Brčko Distrikta BiH.

Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH vršit će kontrolu putem Poreske uprave Brčko Distrikta BiH na osnovu podataka registrovanih u Jedinstvene sisteme registracije, kontrole i naplate doprinosa, a u skladu sa entitetskim propisima koji uređuju ovu oblast. Sredstva po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje bit će uplaćivana na račune Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje BiH, odosno javnih prihoda RS.

U ime Vlade FBiH, sporazum će potpisati federalni premijer.

INICIJATIVA ZA KREDITNA ZADUŽENJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poduzetništva u iznosu do 5.350.000 američkih dolara.

Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su zaduženi da u Tim za pregovore o ovom kreditu imenuju ovlaštene predstavnike, a odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa OFID-om.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i OFID-a.

Federalna vlada je podržala i inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni budu osigurana sredstva za realizaciju druge faze Projekta vodosnadbijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u BiH, za općine Tuzla i Zenica, u iznosu do 11.000.000 eura. Prihvaćen je i prijedlog JP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica za izmirenje obaveza Federacije BiH prema ovom preduzeću po osnovu presude Kantonalnog suda u Sarajevu od 21.5.2013. godine na način da se u ekvivalentnom iznosu umanje potraživanja FBiH po ovom kreditu.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija, općine Tuzla i Zenica da u tim za pregovore o kreditu imenuju svoje predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donesena nakon okončanja pregovora s KfW-om.

Krajnji dužnici po ovom kreditnom zaduženju su Općina Tuzla u iznosu do 6.250.000 eura, Općina Zenica u iznosu do 1.150.000 eura i JP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica u iznosu do 3.600.000 eura.

O REKONSTRUKCIJI ŽELJEZNICA U FEDERACIJI BiH

Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju o uticajima na Projekt rekonstrukcije željeznica II nastalih zbog neprocesuiranja amandmana na Ugovor o kreditu zaključen 9. decembra 2005. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Naime, navedenim ugovorom obezbijeđena su kreditna sredstva za finansiranje Regionalnog projekta obnova željeznica u iznosu od 70 miliona eura. Federaciji BiH su, po ovom ugovoru, data 42 miliona eura, odnosno 60 posto od ukupne sume. Inače, Projekt je vrijedan 186 miliona eura, a odnosi se na obnovu južnog dijela pruge na Koridoru Vc od državne granice sa RH do Sarajeva ukupne dužine 144 km i pruge Jošavka - Doboj dužine 66 kilometara, zajedno sa projektom signalizacije u RS.

Projekat rekonstrukcije je završen na južnoj dionici Koridora Vc od Čapljine (granice s Republikom Hrvatskom) do Bradine. Neiskorištena sredstva po ovom kreditu iznose 13.364.462 eura i na njih se plaćaju zatezne kamate. Računajući na iznos neiskorištenih sredstava, krenulo se u potpisivanje amandmana na kredit sa EBRD-om radi obezbjeđenja dodatnih deset miliona eura za završetak dionice Bradina - Sarajevo, dužine 41 kilometar. S tim u vezi, Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo finansija da joj, u saradnji s Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija i Bosanskohercegovačkom željezničkom javnom korporacijom, u roku od 15 dana dostavi prijedlog opredjeljenja za iznalaženje sredstava potrebnih za sanaciju tunela Ivan.

PRESTRUKTURIRANJE ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA

Vlada FBiH usvojila je Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH.

Program je povezan s drugim aktivnostima u elektroenergetskom sektoru, što uključuje funkcionisanje Regulatorne komisije u zakonima predviđenom obimu, posebno u pogledu neovisnosti i stvaranja pretpostavki za otvaranje tržišta električne energije i odvajanja reguliranih i tržišnih djelatnosti, te modernizaciju i prestrukturiranje rudnika uglja.

Ključne promjene i obaveze koje proizilaze na osnovu odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH koje će biti obuhvaćene ovim programom su funkcionalno razdvajanje svih djelatnosti, pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije, te računovodstveno razdvajanje djelatnosti snabdijevanja na regulisano i tržišno snabdijevanje.


SREDSTVA ZA GRADNJU NOVE DVIJE HIDROELEKTRANE

Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu od 30.000.000 eura, u cilju izgradnje hidroelektrane Janjići.

Prihvaćena je i informacija o sporazumu s KfW-om, kojim Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar treba biti osigurano 100.000.000 eura za izgradnju crpne hidroelektrane Vrilo.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je imenovala Ahmeda Džajića za predsjednika, a Petra Ivoševića, Ezhera Kubata, Envera Polutana i Mirka Galića za članove Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine. Za direktora ove agencije, imenovan je Edah Ćerimagić, a za njegovog zamjenika Ivan Đogić.

Vlada je donijela odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje (zbog podnesenih ostavki) Emira Felića, Belme Mujadinović i Ibre Buljubašića dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, te o imenovanju za članove Nadzornog odbora ove kompanije Mirsada Aganovića, Salahudina Zulkića, Mirsada Kikanovića i Adnana Frljka.

Mehmedaliju Sijarića danas je Vlada predložila za imenovanje na poziciju člana Regulatorne komisije za energiju u FBiH iz reda bošnjačkog naroda, na mandatni period od pet godina.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru „Agrokomerca“ d.d. Velika Kladuša za imenovanje Aldina Šuvića za direktora ovog privrednog društva, na period od četiri godine.

Današnjim zaključkom, Vlada FBiH je pozvala vlade kantona i Udruženje penzionera u FBiH da pokrenu i provedu postupak nominiranja i predlaganja kandidata za imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da ovaj zaključak, sa uputama o načinu i postupku predlaganja kandidata, proslijedi vladama svih kantona i Udruženju penzionera, te da, u koordinaciji s nositeljima aktivnosti, objedinjeni prijedlog kandidata dostavi Vladi Federacije BiH radi konačnog imenovanja.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.30 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE