101. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 06.03.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 100. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.02.2014. godine
2. Prednacrt zakona o porezu na dobit
3. Prednacrt zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima sa Izvještajem Radne grupe za izradu teksta zakona kojim će se regulisati pitanje dugovanja sportskih kolektiva u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prijedlogom zaključka
4. Nacrt zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
6. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
7. Nacrt zakona o hemikalijama
8. Nacrt zakona o biocidima
9. Prijedlozi odluka
9.1. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Arhivu Federacije Bosne i Hercegovine
9.2. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Federalnoj upravi civilne zaštite
9.3. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Busovača
9.4. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Općini Jablanica
9.5. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Općini Kalesija
9.6. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Općini Bugojno
9.7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Općini Bihać
9.8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane J.Z.U. Kantonalnoj bolnici Goražde
9.9. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Savezu izviđača Kantona Sarajevo
9.10. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Medžlisu Islamske zajednice Kalesija
9.11. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Medžlisu Islamske zajednice Bratunac
9.12. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Planinarskom društvu „Igman“
9.13. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Udruženju Gorska služba spašavanja Travnik
9.14. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Hercegovačkoj gorskoj službi spašavanja Mostar
9.15. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Međunarodnom forumu solidarnosti „Emmaus“
9.16. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Savezu izviđača Federacije Bosne i Hercegovine - Odred izviđača „Vrba“
9.17. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane Savezu udruženja boraca „Patriotske lige“
10. Informacija o zakupu poslovnog objekta za potrebe smještaja Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu sa Prijedlogom zaključka
11. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-05-930/05 od 10.02.2014. godine, u vezi sa izmirenjem duga Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine - HDZ BiH, na ime zakupa poslovnih prostorija, sa Prijedlogom zaključka
12. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak, čiji je predlagač Jasenko Selimović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni naziva Općine Prozor – skraćeni postupak, čiji je predlagač Luka Faletar, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Jasmin Imamović, općinski načelnik Općine Tuzla
15. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu koji je podnijelo Federalno ministarstvo prometa i komunikcija
16. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica – hitni postupak, čiji je predlagač Odbor za boračka/braniteljska i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravaju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita PD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
20. Prijedlozi odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (na ime nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za sportistu Amela Tuku i trenera Halida Sedića)
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (na ime nagrade Stonoteniskom klubu „Mostar“ iz Mostara)
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (na ime nagrade Judo savezu Federacije Bosne i Hercegovine)
d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta na ime nagrade Skijaškom savezu Federacije Bosne i Hercegovine za Igora Laikerta
e) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (na ime nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine)
f) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (na ime nagrade Hrvatskom ženskom rukometnom klubu „Zrinjski“)
g) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (na ime nagrade Atletskom invalidskom klubu „Čelik“)
h) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (na ime nagrade Taekwondo klubu „Zlatni Ljiljani“)
i) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (na ime nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za sportistu Hamzu Alića i trenera Mehmeda Skendera)
j) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (na ime nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za sportistu Mesuda Pezera i trenera Mehmeda Skendera)
k) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (na ime nagrade Stonoteniserskom klubu „Spin 2012“)
21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru korisnika kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 997.199,71 KM
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za zakup poslovnih prostorija u Tuzli
25. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
26. Prijedlog odluke o raspoređivanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministartstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje licence za korištenje NWC/PPS i/ili NWC/GEO softvera između Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Evropske organizacije za iskorištavanje meteoroloških satelita (EUMETSAT) koju predstavlja Državni meteorološki zavod Španije (AEMET)
28. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 102-050-0000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
29. Prijedlog mišljenja na Nacrt državnog akcionog plana o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizujućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete
30. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Informacijom Javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja d.o.o. Visoko - realizacija sudske presude na osnovu koje je dužno platiti Federaciji Bosne i Hercegovine iznos od 1.202.148,69 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 27.03.2009. godine
31. Izvještaji o radu Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. i 2013. godinu i Informacije o primjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. i 2013. godini (realizacija Zaključka V. broj: 1604/2013 od 31.12.2013. godine)
32. Informacija o kreditu OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za financiranje Projekta razvoja ruralnog poduzetništva sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija o zajmu njemačke banke za obnovu i razvoj Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni za finansiranje Projekta vodosnabdjevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija o aktivnostima na funkcionalnoj uspostavi Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o uticajima na projekat Rekonstrukcija Željeznica II nastalih zbog neprocesuiranja amandmana na ugovor o kreditu EBRD-a sa Prijedlogom zaključka
36. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
b) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Finansijsko-informatičke agencije
c) Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije
37. Prijedlog rješenja o imenovanju članice Upravnog odbora za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine
38. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2014. godini sa Prijedlogom zaključka
39. Inicijativa za novčanu donaciju za nabavku specijalnog vozila Domu za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija Naša Nada“ sa Prijedlogom zaključka
40. Inicijativa za organizaciju tripartitnog sastanka u vezi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
41. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za sklapanje Sporazuma o isplati naknade u postupku eksproprijacije preostalih nekretnina u svrhu izgradnje „Sarajevske obilaznice“ LOT-2A, dionica Butila – Briješće
42. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Autoceste d.o.o. Mostar, sa Listom uspješnih kandidata
43. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, sa Listom uspješnih kandidata
44. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
45. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ za razrješenje vršioca dužnosti direktora Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva PS „Vitezit“ za imenovanje vršioca dužnosti direktora
46. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
47. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“ za privredno društvo Variplast d.o.o. Gračanica
48. Inicijativa za hitnu pomoć izvoznim pravnim subjektima (ribljim farmama) na jezeru Salakovac - rijeka Neretva
49. Prijedlog odluke o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine
50. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije Nadzornog odbora privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo
51. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
52. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za imenovanje direktora društva
53. Prijedlog za pokretanje postupka za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko-mirovinsko i invalidsko osiguranje, sa Prijedlogom zaključka
54. Informacija o Pismu namjere za pružanje savjetodavnih usluga IFC-a Federalnom ministarstvu zdravstva na temu Javnog i Privatnog Partnerstva u oblasti hemodijalize za Federaciju Bosne i Hercegovine
55. Prijedlog odluke o prihvatanju Strategije borbe protiv dijabetesa u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014.-2024. godina
56. Informacija o zaduženju po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za Projekat izgradnje hidroelektrane Janjići sa Nacrtom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje zaduženja po Sporazumu
57. Informacija o zaduženju po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg - Bosne d.d. Mostar za realizaciju Projekta izgradnje crpne hidroelektrane Vrilo, sa dokumentacijom
a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg - Bosne d.d. Mostar za realizaciju Projekta izgradnje crpne hidroelektrane Vrilo
58. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE