42. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.02.2014.
Saopćenje o radu

 VLADA FBIH U STALNOM ZASJEDANJU :
NEMA PRODAJE DRŽAVNIH PREDUZEĆA

Na današnjem nastavku 42. hitne sjednice Vlade Federacije BiH (u stalnom zasjedanju) u Sarajevu, još jednom je istaknuto jasno opredjeljenje Vlade za domaćinski odnos prema javnim finansijama. Vlada je odlučna da provede i dodatne uštede u javnoj potrošnji, što je određeno stand by aranžmanom.

Naglašeno je da je, nastavljajući aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, Vlada FBiH jasno upoznala ovu finansijsku instituciju da ne dolazi u obzir prodaja preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, a što se posebno odnosi na dvije elektroprivrede i telekome.

Ukazano je i na činjenicu da se vanjski dug Federacije BiH i federalnih institucija ne povećava, već da je u dosadašnjem mandatu ove Federalne vlade smanjen.

Istaknuto je da o kredibilitetu Federalne vlade govori i povjerenje finansijskih institucija, cijena i kamate po kojoj otkupljuju vrjednosne papire koje Vlada emituje na tržište kapitala. Podaci pokazuju da su postignute kamate među najnižim u poređenju sa zemljama regiona.
 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE