4. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.04.2007.
FENA

SARAJEVO, 12.APRILA(FENA)
 - Vlada Federacije utvrdila je na današnjoj sjednici u Sarajevu dvije uredbe iz oblasti građenja i prostornog planiranja, izjavio je na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade ministar prostornog uređenja Salko Obhođaš.
 
U cilju implementacije Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou FBiH, prvom uredbom  treba osigurati izgradnju objekata od značaja  za FBiH na višem i organizovanijem nivou.
 
Sudionicima građenja propisuju se jedistvene obaveze i standardi u građenju, odnosno jedinstvene procedure u projektovanju i građenju objeketa.
 
"Cijenimo da ćemo ovom i nizom uredbi dobiti znatno uređeniju oblast građenja i korišćenja zemljišta od značaja za Federacijuť, kazao je ministar Obhođaš.
 
Druga veoma bitna današnja uredba odnosi se na uređenje informacionog sistema, metodologije prikupljanja i obrade podataka i po prvi put u Federaciji na propisivanje jedinstvenih obrazaca na kojima će se voditi ove evidencije. Obrasce su dužni primjenjivati kantoni, gradovi, općine i Federacija.
 
Prema objašnjenju ministra Obhođaša, regulsan je način informisanja svih organa vlasti koji se bave planiranjem i građanjem u FBiH, te izradom jedinstvene baze podataka o korišćenju zemljišta u Federaciji i građenju u svim kantonima i općinama. Za provedbu ove uredbe nije potreban dodatni novac u budžetu.
 
Vlada je danas utvrdila i Nacrt zakona o izmjenama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i uputit će ga po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru.
 
Riječ je o tehničkim, a ne suštinskim izmjenama postojećeg zakona kojima se stanovi i prava iz nadležnosti bivšeg federalnog ministarstva odbrane stavljaju u nadležnost Federalne vlade.
 
***

SARAJEVO, 12.APRILA(FENA)
 - Mada je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila danas u Sarajevu odluku o metodama privatizacije državnog kapitala  preduzeća ŤKrivajať d.o.o Zavidovići, federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vahid Hećo pribojava se da ona neće ugledati svjetlost dana zbog zabrinjavajućeg razvoja situacije u 'Krivaji', pa i mogućnosti uvođenja stečaja. Vlada razmišlja o posebnoj vanrednoj sjednici posvećenoj ovom preduzeću.
 
Hećo je obaviješten da je jučer direktor "Krivaje" podnio ostavku, ali smatra da mu je Nadzorni odbor neće prihvatiti  i pribojava se da direktor u međuvremenu ne proglasi stečaj.

Treba prvo sanirati situaciju u "Krivaji", pa ćemo se onda razilaziti i podnositi ostavke, kazao je ministar  danas na pres-konferenciji u Sarajevu nakon sjednice Vlade FBiH. 
 
Situacija je dramatična, ne zato što nema novca ili sirovina, već što su advokati preuzeli kontrolu nad radnicima' i stižu sudska izvršenja za naplatu potraživanja radnika (od kolektivnih ugovora) za neisplaćene plaće i razlike u plaći.
 
Naime, advokati koji zastupaju  pojedine radnike iz pojedinih dobitnih centara, popisuju imovinu i drugih dobitnih centara tako da 'mogu nastupiti problemi između radnika jednog i drugog dobitnog centra'. Međutim, mi ćemo nastojati spasiti što se spasiti može, kazao je ministar Hećo.
 
Federalna vlada je, naime, donijela danas odluku koja je upućena u Agenciju za privatizaciju s nalogom da se odmah pokrene tender za privatizaciju u "Krivaji".
 
Obrazlažući detalje te odluke o utvrđenim metodama privatizacije u preduzeću, Hećo je kazao da je prethodno svoj posao završila odgovarajuća ekspertna komisija za podjelu "Krivaje" po tehnoekonomskim cjelinama. Time su se stekli uvjeti za pokretanje privatizacije, dodao je ministar, napomenuvši da su  dva dosadašnja tendera za privatizaciju kompletne "Krivaje" propala.
 
Sad je predviđeno da se metodom velike privatizacije odvija prodaja osam dobitnih centara iz osnovne djelatnosti i malom privatizacijom sedam dijelova "Krivaje".(Općina Zavidovići je izrazila želju da od privatizacije budu izuzeti Vatrogasni dom i vila u krugu preduzeća, građena u vrijeme Austrougarske, kao opće dobro koje će biti u nadležnosti općine kao historijski spomenik).
 
Nastojali smo da ekspertna grupa pokuša iznaći zakonsku mogućnost metoda koji će otvoriti vrata svima onima koji žele da učestvuju u privatizaciji da bi spasili Krivaju, riječi su ministra Heće.
 
Prema njegovom obrazloženju, već je bilo razgovora s potencijalnim kupcima koji su izrazili interes za osam dobitnih centara, a neki i želju da preuzmu sve radnike.
 
Međutim, neizvjesno je šta ćemo uraditi s potraživanjima radnika koji su blokirali svoje račune. Jednostavno, novac koji je sad na računima van BiH ne može se transferirati na račune "Krivaje" i ne mogu biti podijeljene plaće. Jutros sam dobio informaciju da se prva smjena vratila s posla jer im nije isplaćena plaća, obrazložio je Hećo.
 
Ima jedna varijanta koju mi predlažemo i  predočena je sindikatu - da dio zaostalih plaća, novi vlasnik ili iz novca male privatizacije namirimo radnicima, a da razliku u plaći koju oni potražuju po kolektivnom ugovoru jednostavno pretvorimo u dionički kapital. To bi se moglo regulirati  u fazi privatizacije.

Ovo je varijanta  za izlazak iz ćorsokaka, ali radnici  moraju povući potez. Mi smo uputili dopis da nam pošalju spisak onih koji žele da kompanija nastavi da radi, riječi su ministra Heće.
 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE