42. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.02.2014.
Saopćenje o radu

 OTVORENOST ZA DIJALOG SA SVIM SOCIJALNIM KATEGORIJAMA

U današnjem nastavku 42. sjednice Vlade Federacije BiH, koja je u stalnom zasjedanju, federalni ministar finansija informisao je članove vlade da su danas uplaćena sredstva korisnicima boračkih invalidnina za januar ove godine.

Ponovo je potvrđena spremnost Federalne vlade na dijalog sa svim zainteresiranim. Upravo takav dijalog za provođenje reformi u okviru postojećeg ustavno-pravnog sistema, započet je jučer s predstavnicima boračkih udruženja.

Duboko svjesna da značajan broj građana u Federaciji BiH živi u teškim socijalno-ekonomskim uslovima i da treba omogućiti pravedniji pristup javnim sredstvima, Vlada FBiH je razmatrala niz koraka koje bi trebalo odmah poduzeti.

Jedan od njih je lista privatiziranih firmi u sumnjivoj ratnoj i poratnoj privatizaciji. Vlada je iskazala spremnost da ovu listu usaglasi i dogovori sa predstavnicima sindikata i obespravljenih radnika, te pozove tužilaštva da konačno počnu sa procesuiranjem.

Kako bi što prije bili stvoreni uslovi za realiziranje druga dva ključna zahtjeva obespravljenih radnika, a to su uvezivanje radnog staža i zdravstveno osiguranje, vlada priprema akte čija bi provedba dodatno smanjila javnu potrošnju, a osigurala sredstva za socijalne i fondove podrške zapošljavanju.

Ukazano je na činjenicu da je u Budžetu FBiH za 2014. godinu na ime podrške zapošljavanju predviđeno 10 miliona KM, što je prvi put u mandatu neke od federalnih vlada. Dodatnih17 miliona KM osigurano je kroz Federalni zavod za zapošljavanje za ovu godinu.

Federalna ministarstva će pri izradi ovogodišnjih programa utroška budžetskih sredstava posebnu pažnju posvetiti realizaciji opravdanih zahtjeva radnika i građana.

Vlada FBiH danas je uputila zahvalnost Federalnom i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, te Federalnoj upravi policije na iskazanoj nesebičnoj spremnosti i odlučnosti da, kroz isključivo profesionalan i nepristrastan pristup zadacima, doprinesu zaštiti i sigurnosti.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE