42. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.02.2014.
Saopćenje o radu

VLADA FBIH U STALNOM ZASJEDANJU:
RAZGOVOR S PREDSTAVNICIMA BRANITELJSKIH UDRUŽENJA

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH, koja je u stalnom zasjedanju, federalni premijer Nermin Nikšić informirao je ministre da su izmjene Izbornog zakona BiH, čijim usvajanjem bi bilo moguće raspisivanje prijevremenih izbora, upućene u parlamentarnu procedure, kao što je Vlada Federacije svojim zaključkom jučer tražila.

U današnjem radu Vlade učestvovali su i predstavnici Koordinacije braniteljskih i braniteljsko-invalidskih udruženja koja su zastupali predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH Ale Hošić, predsjednik Organizacije dobitnika najviših ratnih priznanja FBiH Šerif Patković i predsjednik Saveza demobilisanih boraca FBiH Omer Helda.

Ukazujući na to da potpuno razumiju zahtjeve obespravljenih radnika, predstavnici boračke populacije osudili su svako nasilje i napad na institucije vlasti. Istaknuto je da smjena Vlade nije rješenje, već hitne mjere kojima bi se zaustavila eskalacija rušenja insitucija sistema. Oni su pozvali članove Federalne vlade na jedinstvo, te od Vlade zatražili da ne dozvoli da dođe do bezvlašća.
I sami u teškoj materijalnoj situaciji, pripadnici braniteljskih udruženja jasno su na stanovištu da anarhija nije način za rješavanje velikih socijalnih problema.

S tim u vezi, na sjednici Vlade FBiH predstavnici braniteljskih udruženja su obaviješteni da bi danas trebala biti sakupljena sredstva za ratne invalidnine, te da bi one trebale biti isplaćene tokom sutrašnjeg dana. Oni su upoznati da je u procesu donošenje cijelog niza mjera koje imaju za cilj poboljšanje socijalnog položaja najugroženijih kategorija stanovništva.

Predstavnici Koordinacije potpuno podržavaju Vladu Federacije BiH da u Parlament FBiH ponovo uputi set antikoruptivnih zakona, kako bi se stvorili zakonski uslovi da se tom problemu stane ukraj.

Premijer FBiH ponovio je stav da će Vlada u sadašnjem mandatu nastaviti raditi dok neka nova, u skladu sa ustavom i zakonima ne dobije većinu u Parlamentu FBiH. Vlada neće dopustiti paralizu funkcionisanja institucija sistema i života u Federaciji. Od toga, uz ostalo, zavise isplate budžetskih transfera, među kojima su i braniteljsko-invalidske naknade.

Na početku današnje sjednice, članovi Vlade FBiH upoznati su s jučerašnjim razgovorima s predstavnicima demonstranata okupljenih pred zgradom Vlade u Sarajevu.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE