41. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.02.2014.
Saopćenje o radu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj 41. sjednici u Sarajevu, potvrdila zaključke sa sinoćnjeg sastanka premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra unustrašnjih poslova Predraga Kurteša s premijerima Tuzlanskog, Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona, direktorom Federalne uprave policije, ministrima unutrašnjih poslova i policijskim komesarima ovih kantona, te glavnim federalnim i glavnim kantonalnim tužiteljima ovih kantona.

Vlada Federacije BiH zaključila je da svi građani imaju pravo na okupljanje i mirne proteste. Također, Vlada poziva građane da putem dijaloga i snagom argumenata razgovaraju o svim problemima koji su evidentni, naglašavajući da uništavanje imovine i sukobi ne vode prema rješenju.

Istovremeno, Vlada FBiH izričito naglašava da policija u svom postupanju treba primjenjivati najviše standarde poštivanja ljudskih prava, ali da kada je riječ o javnom redu i miru, policija je dužna čuvati živote i imovinu svih građana na isti način.

Federalna vlada posebno napominje da nijedna politička funkcija nije vrijedna jednog ljudskog života.

Vlada, također, smatra da treba napraviti jasnu razliku između obespravljenih radnika i onih koji opravdane radničke zahtjeve, koriste kao paravan za izazivanje nemira i nasilja.

Vlada uvažava prava i opravdane zahtjeve obespravljenih radnika i spremna je, kao i do sada, razgovarati i rješavati njihove probleme, te prihvatiti svako dobro rješenje, posebno kada su u pitanju tri ključna zahtjeva: uvezivanje staža, zdravstveno osiguranje radnika u firmama čiji status nije definiran, te utvrđivanje odgovornosti i kažnjavanje odgovornih za privatizacijsku pljačku i privredni kriminal.

Kada je riječ o uvezivanju radnog staža, istaknuto je da je Vlada FBiH u ovom mandatu za ove namjene uplatila više miliona konvertibilnih maraka, te da će to, u okvirima svojih nadležnosti i mogućnosti, nastaviti i u ovoj godini.

U cilju rješenja problema s neuplaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje u firmama koje nemaju definiran status, Vlada FBiH traži od kantonalnih vlada da se zajednički uključe u njegovo rješavanje kako bi se napravio model u kojem bi radnici ovih preduzeća imali mogućnost liječenja za sebe i članove njihovih porodica. Federalni premijer jučer je dopis takvog sadržaja uputio premijerima svih deset kantona u Federaciji BiH, a Vlada FBiH očekuje da se o ovoj inicijativi katonalne vlade izjasne u što skorijem roku.

Posebno naglašavajući opravdanost zahtjeva cjelokupne javnosti koji se odnose na kažnjavanje privrednog kriminala i privatizacijske pljačke, Vlada FBiH podsjeća da od prvog dana u ovom mandatu insistira i očekuje od pravosudnih organa da što prije istraže i procesuiraju izvršioce ovih djela, u čemu su kantonalni premijeri, prisutni na sinoćnjem sastanku, izrazili spremnost na potpunu saradnju i podršku ovom procesu. U ovom kontekstu, Vlada je danas zaključila da će reafirmirati set antikorupcijskih zakona i uputiti ih u Parlament FBiH na ponovno razmatranje i usvajanje. Ovo se, također, odnosi i na zakone kojima se stvara bolje poslovno okruženje. Naglašeno je da bi usvajanje i početak primjene ovih zakona u velikoj mjeri doprinio stvaranju pravednijeg društva i omogućio dodatne investicije, zapošljavanje i razvoj privrede FBiH.

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE