39. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.12.2013.
Saopćenje o radu

 VLADA FBIH SE IZJASNILA O AMANDMANIMA NA PRIJEDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 39. hitnoj i telefonski održanoj sjednici prihvatila četiri od pet amandmana koje je, na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, podnio delegat u Domu naroda Paralmenta FBiH Ivo Divković.

Prihvaćeni amandmani, stav je Vlade, doprinose poboljšanju teksta Prijedloga zakona, odnosno preciziraju pojedine njegove odredbe.

Danas je Vlada dala pretodnu saglasnost na Sporazum o nagodbi između Vlade FBiH i privrednog društva “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo, u cilju izmirenja ukupnog duga Federacije BiH na osnovu dvije sudske presude, te za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra finansija Antu Krajinu.

Kako je obrazloženo, “Hidrogradnja” je 12.12.2013. godine dostavila Federalnoj vladi na prihvatanje i potpisivanje Sporazum o nagodbi, a koji se odnosi na izmirenje duga. Vlada je, saglasivši se sa Sporazumom, ocijenila da su to jedina sredstva od kojih bi mogle biti isplaćene plaće zaposlenicima “Hidrogradnje”.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE