39. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.12.2013.
Dnevni red

 1. Prijedlog izjašnjenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na amandmane na Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Ivo Divković, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o nagodbi između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i privrednog društva "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo

Ponedjeljak,
13. juli 2020.
VIŠE