37. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.12.2013.
Dnevni red

1. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
2. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
3. Informacija u vezi sa Fondacijom za održivi razvoj - OdRaz i deblokiranjem sredstava namijenjenih za mala i srednja preduzeća

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE